Planowane zatrudnienie przewyższy podawny wcześniej poziom (2500) i przekroczu 3000. Mają to być wysokiej jakości dobrze płatne miejsca pracy.