fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Całą sprzedaż można udokumentować w zestawieniu

Czy można wystawić kilka dziennych zestawień sprzedaży tego samego dnia?
Dzienne zestawienie sprzedaży powinno być sporządzane na koniec dnia. Wydaje się jednak, że jest dopuszczalne wystawienie w danym dniu kilku takich zestawień, oczywiście pod warunkiem że wszystkie będą ujęte w stosownej ewidencji.Dzienne zestawienia sprzedaży mogą być sporządzane przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz przez podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. § 13 rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (DzU z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.) mówi, że za dowody księgowe uważa się m.in. dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem. Jeśli bowiem w danym dniu czytelnik wystawia wiele faktur, zapisów w księdze może dokonywać jedną kwotą wynikającą z dziennego zestawienia tych faktur. Powinno ono zawierać co najmniej:- datę i kolejny numer,- numery od – do faktur objętych zestawieniem,...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA