fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Samorządy szykują budżety na 2013 rok

Samorządy szykują budżety na 2013 rok
Fotorzepa, MW Michał Walczak
W samorządach trwają prace nad przygotowaniem projektów budżetów na 2013 r. Tymczasem szykują się zmiany zasad ich planowania
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Przewidziane w niej rozwiązania są istotne również dla samorządów. Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2013 r.
Już planują
Prace nad budżetami na 2013 r. już trwają.
– Projekt naszej ustawy budżetowej jest opracowywany – informuje Joanna Grajter, rzecznik prasowy UM Gdyni. – Prezydent ma czas do 15 listopada, by przedłożyć go radzie miasta i regionalnej izbie obrachunkowej – wyjaśnia. – W opracowaniu projektu uczestniczą także 22 dzielnice miasta, które mogą rozdysponować na zadania inwestycyjne w sumie 9 mln zł – mówi Joanna Grajtner.
Na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta  3 mln zł zarezerwował  także  Lublin.
– Kwota ta będzie w trakcie roku budżetowego wydawana zgodnie z wnioskami przedstawionymi przez rady dzielnic – wyjaśnia Karol Kieliszek  z biura prasowego UM Lublina.
Z kolei w Katowicach na każdą z jednostek pomocniczych miasta zarezerwowano w budżecie po 150 tys. zł.
– Na wrześniowej sesji rada przyjęła także uchwałę o inicjatywie lokalnej – tłumaczy Dariusz Czapla, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Katowicach.
Budżet partycypacyjny nie powstanie natomiast w Kołobrzegu ani też w Białymstoku.
– Nie planujemy wprowadzenia budżetu partycypacyjnego, ponieważ radni (wybrani przez mieszkańców) mają prawo zgłaszać uwagi do propozycji budżetowych – wyjaśnia Urszula Mirończuk, rzecznik prasowy prezydenta Białegostoku.
Gminy starają się również ograniczać przyszłoroczny deficyt. Wzrosną podatki lokalne. Średnio o ok. 4 proc. podatek od nieruchomości. Deficyt, którego nie da się uniknąć, zostanie pokryty m.in. przez emisję obligacji.
– Gminy zostały niejako zmuszone do tej formy pozyskania funduszy przez ustawę, która miała ograniczyć możliwości zadłużania się   samorządów – mówi Kamil Wawrzyński, ekspert LEMA Finance, firmy specjalizującej się m.in. w prowadzeniu emisji obligacji komunalnych. – Większość z nich chce w ten sposób zostawić sobie  furtkę umożliwiającą skorzystanie z kolejnych programów funduszy unijnych, które mają być dostępne w Polsce od 2015 r. – dodaje Kamil Wawrzyński.
Są też i takie jednostki, którym może się udać deficytu uniknąć.
– Jest duża szansa na to, że przyszłoroczny budżet uda się nam zaplanować bez deficytu – przewiduje Michał Kujaczyński, rzecznik prasowy prezydenta Kołobrzegu.
Co szykuje rząd
Mając na względzie postulaty strony samorządowej i doświadczenia związane z funkcjonowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych, Ministerstwo Finansów zaproponowało nowelizację art. 226 i 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – informuje resort.
Projektowany art. 226 zmienia katalog przedsięwzięć wieloletnich załączanych do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej j.s.t. W wykazie znaleźć się powinny m.in. projekty, programy i zadania w szczególności związane z programami finansowanymi ze środków unijnych, a także z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ministerstwo proponuje również, aby wieloletnia prognoza finansowa uchwalana była na   rok  budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata budżetowe.
Inna ważna zmiana dotyczy emitowanych przez samorządy obligacji nominowanych w walutach obcych. Jak wyjaśnia Marek Wójcik ze Związku Powiatów Polskich, wynika z niej, że przy ustalaniu limitu łącznej kwoty spłaty i wykupu zadłużenia j.s.t. nie będzie się uwzględniać kwot wykupu obligacji wyemitowanych przed 1 stycznia 2010 r.
Aby umożliwić j.s.t. przekształcanie ZOZ, MF proponuje, aby wydatków samorządów na ten cel nie zaliczać  do wydatków bieżących.
– Chodzi o to, aby część tych wydatków niefinansowana otrzymaną od państwa dotacją nie zachwiała  samorządowych budżetów z przyczyn, na które j.s.t. nie miały wpływu – tłumaczy Marek Wójcik.
masz pytanie, wyślij e-mail do autora, m.cyrankiewicz@rp.pl
Diety radnych nie wzrosną
Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe pozostaje na poziomie z 2008 r., a to oznacza, że diety radnych także. Tak wynika z projektu ustawy okołobudżetowej na 2013 r. Zakłada on, że kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2013 r. pozostanie na poziomie z 2008 r. i będzie wynosić 1766,46 zł. Jak wynika bowiem z art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, dieta radnego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, czyli 2649,69 zł. Diety tej wysokości będą mogli otrzymywać radni największych, liczących powyżej 100 tys. mieszkańców, gmin. W gminach najmniejszych, w których liczba mieszkańców nie przekracza 15 tys., radny otrzyma maksymalną dietę 1324,84 zł.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA