fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa za zaległości wobec ZUS

Nie odpowie za zaległości ten, kto kupił spółkę, a nie miał możliwości poznać zadłużenia jej poprzednika, gdyż ZUS nie wydał mu dokumentu ilustrującego, czy i jakie składki zostały zapłacone
Na wniosek nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, za zgodą zbywającego, ZUS powinien wydać zaświadczenie o stanie zaległości składkowych zbywającego związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, powstałych do dnia nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (uchwała z 17 stycznia 2012 r., I UZP 9/11).Z drukiem O co chodzi? Zgodnie z ordynacją podatkową nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o tych długach.Ponadto i w szczególności, zgodnie z § 6 art. 112 ordynacji podatkowej, nabywca nie odpowiada za zaległości podatkowe, których nie wykazano w stosownym zaświadczeniu. W praktyce pojawiły się poważne rozbieżności co do tego, czy ZUS na podstawie odesłania m...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA