fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Z byle powodu nie można zmienić interpretacji

Izba skarbowa nie może zweryfikować wydanej przez urząd korzystnej dla podatnika odpowiedzi tylko dlatego, że jej zdaniem jest nieprawidłowa
Różnice w rozumieniu przepisu nie uprawniają do zmiany z urzędu wiążącej interpretacji.Jest to możliwe, tylko jeśli jest ona oczywiście sprzeczna z prawem. Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 8 lutego 2008 r. (sygn. III SA/Wa 1804/07).Sąd zwrócił uwagę, że przepisy wyraźnie określają, kiedy izba skarbowa może z własnej inicjatywy zmienić interpretację. Ma do tego prawo, tylko jeśli rażąco narusza ona prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.Wyrok dotyczy stanu prawnego obowiązującego do końca czerwca 2007 r., kiedy to odpowiedzi na pytania podatników udzielały urzędy skarbowe, a prawo do ich zmiany lub uchylenia przysługiwało izbom skarbowym. Wciąż jeszcze tysiące podatników korzystają z ich ochrony, a ich zmiana lub uchylenie następuje na starych zasadach.Spór toczył się o sposób rozumienia art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem zwolnione...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA