fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sieci opinii

Bronisław Komorowski o wyzwaniach stojących przed Polską

W Sieci Opinii
Bronisław Komorowski wygłosił dziś na pierwszym posiedzeniu Sejmu swoje orędzie. Jego wystąpienie dotyczyło najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed Polską i nowym rządem
Wielki wysiłek doprowadził nasz kraj do sukcesu, dołączyliśmy do grona państw rozwiniętych. Polska uniknęła kryzysu, co jest zasługą rządów ostatnich lat i wynikiem wieloletniego, konsekwentnego budowania gospodarki polskiej na zdrowych zasadach. To jest osiągnięcie całej III Rzeczpospolitej, nas wszystkich. To osiągnięcie całej III RP.
Pamiętamy, że trwały rozwój gospodarczy to kreatywność i innowacyjność. W wyborach 9 października w swej większości opowiedzieli się za kontynuacją dotychczasowej polityki, wierzę, że będzie to kontynuacja odważna. Nowemu rządowi przyjdzie podejmować decyzję w okresie trudnym dla Europy, tylko odważne i roztropne decyzje.
Przed nami stoi kilka zadań. Pierwszym jest poprawa jakości funkcjonowania państwa. Państwo jest dla obywateli, a nie odwrotnie. Pomimo wielu ważnych zmian na lepsze, procedury biurokratyczne nadal pozostają uciążliwe. Niedostateczna jest jakość i przejrzystość stanowionego prawa. Poprawa jakości funkcjonowania państwa - siła zależy od sprawności i zaufania jakim dążą go obywatele. Wzrost zaufania obywateli do państwa i do siebie.
Musimy znaleźć odpowiedź na pytanie, co robić, aby w przyszłości emerytury zapewniały samodzielność ekonomiczną osób starszych. Potrzebna jest uczciwa, publiczna debata o stopniowym podnoszeniu wieku emerytalnego.
Odpowiedzią Polski na kryzys winny stać się działania zmierzające do wzmocnienia bezpieczeństwa finansowego, redukcji długu publicznego, zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki.
Polska wojna na górze owocuje nie tylko słabą debatą polityczną, ale wpływa na rozwiązania nawet na szczeblu lokalnym. W ważnych sprawach powinniśmy umieć ze sobą współpracować.
Perspektywę wejścia Polski do strefy euro warto widzieć również przez pryzmat oczywistego mechanizmu, w którym proces przygotowawczy naszego akcesu do unii walutowej będzie stanowił istotny impuls na rzecz dobrego unowocześnienia kraju i zwiększenia naszej konkurencyjności. Bez perspektywy członkostwa w strefie euro Polska znajdzie się poza szansą na odgrywanie istotnej roli na świecie.
Mamy długi okres bez wyborów - można zająć się sprawami trudnymi i wielkimi.
Nie ma co ukrywać, że orędzie prezydenta brzmiało jak exposé, mimo że Bronisław Komorowski powiedział po swoim wystąpieniu dziennikarzom, że Donald Tusk się do niego uśmiechał. Znamy te uśmiechy, oj znamy.
Źródło: ROL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA