fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca

Pracownicy administracji przygotowani do pracy w samorządach

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodek Regionalny w Poznaniu | Przedstawiciele fundacji szkolą, doradzają, piszą podania nie tylko za pieniądze z Unii
Rafał Łopka z poznańskiego urzędu miasta był na szkoleniu z kontaktów z mediami organizowanym przez FRDL. – Prowadziła je przedstawicielka jednej z warszawskich firm public relations. Szkolenie było za darmo i trwało jeden dzień. To niezbyt długo, ale wystarczyło, by nakreśliła podstawowe zasady współpracy z mediami – mówił.
Jednym z tematów było organizowanie konferencji prasowych. – Te umiejętności miałem opanowane – organizuję takie spotkania w urzędzie. Ale była przedstawicielka stowarzyszenia Cyganów. Gdy prowadząca opowiadała, jak przygotować konferencję, owa pani zrobiła wielkie oczy, bo wszystko robiła do tej pory nie tak jak trzeba – mówi.
FRDL powstała w 1989 r., by wspierać samorząd. Przygotowuje przedstawicieli władz lokalnych i pracowników administracji publicznej do pracy w samorządzie. Fundacja szybko rozrosła się w organizację sieciową – tworzy ją 16 ośrodków regionalnych w Polsce.
Anna Kiereta, zastępca dyrektora i koordynatorka działu doradztwa w poznańskim oddziale FRDL, zajmuje się projektem „Sołtyski i liderki wiejskie – kobiety zarządzające polską wsią”. Do jej zadań należy także przygotowanie wniosków, gdy oddział stara się o fundusze z UE. – Zaczynamy od tego, że sprawdzamy, na co jest zapotrzebowanie. Na przykład jest dużo osób chętnych na szkolenia z księgowości czy pozyskiwania środków unijnych. Wtedy szukamy na stronach internetowych różnych instytucji (może to być na przykład PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – red.), czy ogłaszają konkursy na dofinansowanie projektu, który akurat wpisywałby się w organizowane przez nas szkolenie – mówi Anna Kiereta.
Gdy już znajdzie instytucję, która dofinansowałaby prowadzone przez fundację szkolenia, wysyła wniosek i czeka na odpowiedź. Może to trwać miesiąc. Potem instytucja dzwoni do fundacji i zaprasza na negocjacje w sprawie wysokości dofinansowania. W ciągu roku oddziałowi fundacji w Poznaniu udaje się zdobyć 50 proc. środków, o które się starał.
A co wtedy, gdy na szkolenia ze zmian w prawie administracyjnym jest duże zapotrzebowanie, a pieniędzy z Unii na to nie ma? – Wówczas także przygotowujemy takie szkolenia, tylko uczestniczyć w nich można za opłatą – odpowiada Anna Kiereta.
Najpopularniejsze są obecnie szkolenia z pozyskiwania środków unijnych. – Nawet poszczególne szkoły wysyłają do nas swoich przedstawicieli, by się dowiedzieli, jak uzyskać na jakiś cel dofinansowanie z Unii – mówi Kiereta. Może być nawet pięć takich szkoleń w miesiącu. Na każdym jest po 20 kursantów.
Paulina Pietrzak, koordynator szkolenia w fundacji, wylicza, do kogo adresowana jest ich oferta: – Przedstawiciele i samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, szkół i placówek oświatowych, instytucji i organizacji kultury, zarządu dróg, zakładów usługowych komunalnych i gospodarki mieszkaniowej, zakładów wodociągowych, małych i średnich przedsiębiorstw, placówek służby zdrowia, bezrobotnych, niepełnosprawnych, młodzieży, przedstawicieli organizacji pozarządowych.– Wystarczy na naszej stronie internetowej (www.poznan.frdl.pl) wybrać szkolenie, wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać e-mailem – dodaje Paulina Pietrzak.
Fundacja jest gotowa przygotować szkolenia ze wszystkich zagadnień związanych z działalnością samorządu, czyli m.in.: kodeksu postępowania administracyjnego, zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa pracy i BHP, pozyskiwania środków pomocowych, zarządzania projektami, promocji, public relations, kontaktów z mediami, zarządzania oświatą, instytucjami kultury, polityki społecznej, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, działalności pożytku publicznego, wolontariatu, ochrony danych osobowych, jawności informacji, kancelarii tajnej, podatków, finansów i rachunkowości, obsługi interesantów i rozwoju kompetencji interpersonalnych, zarządzania czasem i radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, kształtowania cech przywódczych, rozwoju świadomości obywatelskiej młodzieży.
Najbliższe szkolenie organizowane przez fundację to: „Prawna ochrona danych osobowych”. Odbędzie się 30.01.08 o godz. 10 w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 3/1. Szkolenie skierowane jest do wszystkich mających styczność z danymi osobowymi, zajmujących się ich przetwarzaniem i kierowników odpowiedzialnych za ich ochronę. Celem szkolenia jest zapoznanie się z prawną regulacją ochrony danych osobowych, w tym zasad przetwarzania danych osobowych, ich zabezpieczenia oraz rejestracji zbiorów danych. Prowadzi je doktor nauk prawnych, aplikant radcowski oraz administrator bezpieczeństwa informacji. Kosztuje 190 zł.
Kolejnym szkoleniem jest „Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym”. Odbędzie się 12.02.08 o godz. 9 w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 3/1. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zmęczonych pracą, rozdrażnionych, niepotrafiących efektywnie odpoczywać po pracy. Prowadzi je przedstawiciel Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ma doświadczenie w szkoleniu pracowników urzędów, banków, instytucji pomocy społecznej, firm komercyjnych. Kosztuje 190 zł.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA