fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przy transferze części przedsiębiorstwa nie stosujemy przepisów o VAT

Część środków trwałych przekazana wynajmującej je dotąd spółce nie mieści się w zakresie definicji przedsiębiorstwa określonej w przepisach kodeksu cywilnego. Do przekazania tych środków nie ma zatem zastosowania ustawa o VAT
Tak orzekł WSA w Gliwicach 11 grudnia 2007 r. (III SA/Gl 1041/07).Skarżąca spółka część posiadanych przez nią środków trwałych wynajmowała innej spółce. Następnie środki te przeniosła na najemcę. Nie otrzymała jednak za nie zapłaty, bo głównym udziałowcem obu spółek był podmiot niemiecki. Spółka twierdziła, że środki trwałe stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W związku z tym zastosowany powinien być art. 6 ust. 1 ustawy o VAT z 2004 r., zgodnie z którym przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans. Spółka powołała się także na art. 19 dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.Zgodnie z tym przepisem w wypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie bądź jako aportu do spółki całości lub części majątku państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miał...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA