fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 240 z 24 grudnia 2007

Rozporządzenia ministrów (poz. 1753 – 1758):
-gospodarki z 12 grudnia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie; weszło w życie 24 grudnia,
-pracy i polityki społecznej, trzy z 13 grudnia, w sprawie:– refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych,– dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,– udzielenia pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą; wszystkie od 1 stycznia 2008 r.,
-ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 7 grudnia w sprawie dopuszczalnych ilości roślin i produktów roślinnych, które nie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej; od 8 stycznia,
-spraw wewnętrznych i administracji z 7 grudnia w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej; od 8 stycznia.
Zobacz treść Dz.U. nr 240
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA