fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Bałagan w przepisach może utrudnić przekształcenia

Niektóre orzeczenia sądowe zastępujące oświadczenie woli spółdzielni przy wykupie lokali wydawane są na podstawie niejasnych przepisów
Posiadacz mieszkania lokatorskiego lub własnościowego może wystąpić o zmianę jego statusu na odrębną własność. Jeżeli władze spółdzielni nie realizują jego żądania, ma prawo wystąpić do sądu. Wyrok zastępuje wówczas oświadczenie woli zarządu spółdzielni.W tej chwili obowiązują dwa odrębne tryby dochodzenia tego roszczenia: procesowy (art. 49 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) oraz nieprocesowy (art. 12 i 1714 tej ustawy). Według rzecznika praw obywatelskich istnieją poważne wątpliwości, czy sądy mogą orzekać na podstawie art. 49. Przepis został uchylony 1 stycznia 2002 r. Od tej daty spółdzielca mógł dochodzić przeniesienia własności lokalu według art. 12 i 1714. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak za niezgodny z konstytucją przepis uchylający art. 49.
Niektóre sądy zaczęły wtedy na nowo stosować ten przepis, gdyż uznały, że odzyskał moc obowiązującą. W ocenie rzecznika nie można jednak orzekać, powołując się na art. 49, bo przepis nie obowiązuje. To jeszcze nie wszystko.
Podobny problem – uważa r.p.o. – występuje, gdy spółdzielnia się dzieli. We wspomnianym orzeczeniu TK uznał za niekonstytucyjny także przepis uchylający art. 108a prawa spółdzielczego dotyczący podziału spółdzielni na wniosek mniejszości. Zdaniem rzecznika nie oznacza to, że art. 108a zaczął ponownie obowiązywać. Wielu prawników uważa inaczej. Ostatnia nowelizacja prawa spółdzielczego także sugeruje, że przepis obowiązuje. Wprowadziła bowiem art. 108b.
Przepis dotyczy także podziału spółdzielni na wniosek mniejszości. W efekcie obowiązują różne zasady wydzielenia się ze spółdzielni na wniosek mniejszości. Rzecznik zwrócił się do ministra sprawiedliwości z prośbą o zajęcie stanowiska w obu sprawach. Jest to według niego bardzo ważne. Jeżeli bowiem okaże się, że art. 49 czy 108a nie obowiązują, to wydane na jego podstawie orzeczenia mogą być nieważne, a tym samym i podział spółdzielni czy też wykup lokalu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA