fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Trzynastki

MEN twierdzi, że trzynastki dla nauczycieli na zastępstwo się nie należą

MEN twierdzi, że trzynastki dla nauczycieli na zastępstwo się nie należą
Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Według resortu edukacji pedagog zatrudniony po 1 września 2011 r. nie ma prawa do dodatkowego rocznego wynagrodzenia. Eksperci krytykują to stanowisko
Coraz więcej pedagogów wskazuje, że samorządy, szukając oszczędności, pozbawiają ich prawa do dodatkowego rocznego wynagrodzenia i to za zgodą Ministerstwa Edukacji Narodowej.
– Dyrektor szkoły, powołując się na stanowisko resortu edukacji, twierdzi, że nie dostanę trzynastki, bo zostałam zatrudniona 5, a nie 1 września – skarży się Agnieszka Mroczek, nauczycielka szkoły podstawowej
Z tego powodu trzynastki nie dostanie część nauczycieli warszawskich szkół.
– Problem tkwi w interpretacji definicji organizacji pracy szkoły zawartej w art. 2 ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym – wyjaśnia Ewa Czechowicz ze Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Stanowisko resortu

Zgodnie z ustawą pracownicy zyskują prawo do trzynastki po przepracowaniu w jednym zakładzie pół roku. Z tym że nauczyciel, który nawiązał stosunek pracy w trakcie roku kalendarzowego zgodnie z organizacją pracy szkoły, nie musi spełniać tego wymogu. W stanowisku z 17 marca 2010 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazuje, że określenie: „zgodnie z organizacją pracy szkoły" oznacza nawiązanie stosunku pracy z początkiem roku szkolnego, tj. 1 września.

Pedagogom należą się pieniądze

Eksperci taką wykładnię przepisu uznają jednak za zbyt rygorystyczną.
Według Ewy Czechowicz interpretacja utożsamiająca pojęcie „organizacja pracy szkoły" z „rokiem szkolnym" jest nieprawidłowa ze względu na szerszy charakter tego pierwszego.
Tak samo uważa Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wskazuje on, że rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU z 2002 r. nr 46, poz. 432) określa jedynie, kiedy zaczyna się i kończy rok szkolny oraz które w nim dni są lub mogą być wolne.
– „Organizacja pracy szkoły" obejmuje inne kwestie, ujęte w arkuszach organizacyjnych, np. plany nauczania, zasady tworzenia oddziałów, zasady organizacji indywidualnego nauczania.
Eksperci wskazują ponadto, że art. 10 Karty nauczyciela umożliwia zatrudnianie nauczycieli także w trakcie roku szkolnego, a więc i po 1 września.
– Tak jest np., gdy trzeba zastąpić nauczyciela – wyjaśnia Iwona Sobka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobczynie, woj. mazowieckie. Jej zdaniem nauczyciele zatrudnienieni po 1 września nabywają prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu.
Podobnie twierdzą niektórzy samorządowcy.
– Nauczyciel zatrudniony w trakcie roku szkolnego na zastępstwo jest zaangażowany zgodnie z organizacją pracy szkoły i choć nie przepracował sześciu miesięcy, nabywa prawo do trzynastki – uważa Eugeniusz Gołembiewski, wiceprzewodniczący Unii Miasteczek Polskich. Wskazuje, że nawet w trudnej sytuacji finansowej nie należy go jej pozbawiać, zwłaszcza że oszczędności z tego tytułu nie są znaczące. Prezes Broniarz dodaje, że pokrzywdzeni powinni domagać się swoich praw w sądzie pracy.
Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: j.ojczyk@rp.pl

Kto ma prawo do dodatkowej pensji

Ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (DzU nr 160, poz. 1080) stanowi w art. 2, że:
Czytaj także w serwisach:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA