fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Chcesz zapłacić ZUS niższe odsetki, złóż pisemne uzasadnienie korekty

Rzeczpospolita
Żeby zastosować obniżoną stawkę oprocentowania zaległości składkowych, trzeba złożyć uzasadnienie korygowania druków. Nie da się tego zrobić za pośrednictwem programu Płatnik
- W związku ze złożoną korektą do ZUS naliczyłam odsetki i chciałam je odprowadzić w obniżonej wysokości, na co podobno pozwala mi art. 56 § 1a ordynacji podatkowej. ZUS jednak twierdzi, że nikomu nie naliczają odsetek w obniżonej wysokości, gdyż nie złożono uzasadnienia deklaracji.
W programie Płatnik nie ma natomiast możliwości złożenia wraz z deklaracją uzasadnienia korekty (ZUS sam również takiego uzasadnienia nie wymaga, w przeciwieństwie do  urzędów skarbowych). Czy w takim razie program Płatnik jest niezgody z przepisami ordynacji podatkowej? – pyta czytelnik.
Obniżona stawka odsetek ma zastosowanie do składek na  ubezpieczenia społeczne i  ubezpieczenie zdrowotne i jest stosowana przez ZUS. Szkoda, że nie wszystkie jednostki ZUS udzielają klientom poprawnych informacji.
Od nieopłaconych w terminie składek ZUS należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ordynacji podatkowej. W niektórych przypadkach opłacając zaległe składki, płatnik może zastosować obniżone odsetki za zwłokę, tj. w wysokości 75 proc. podstawowej stawki. Aby skorzystać z obniżonej stawki, płatnik musi spełnić łącznie dwa warunki, które wymienia art. 56 § 1a ordynacji podatkowej.

Dwa warunki

Po pierwsze, złożona korekta powinna mieć właściwe uzasadnienie (załączone do składanej deklaracji). Należy w nim wskazać obiektywne przyczyny konieczności złożenia korekty. Po drugie, płatnik musi opłacić w całości należną zaległość wynikającą z korekty najpóźniej w terminie siedmiu dni od jej złożenia.
Należy jednak pamiętać, że obniżonej stawki odsetek nie wolno zastosować do korekty deklaracji:
• składanej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli składkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli,
• dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.
Oznacza to, że płatnik, który koryguje deklarację w wyniku czynności sprawdzających przeprowadzonych przez ZUS, nie może naliczyć do wpłacanej zaległości obniżonej stawki odsetek za zwłokę.
Płatnik, który rozlicza składki za więcej niż pięć osób, ma obowiązek przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe do  ZUS drogą elektroniczną.
Do dokumentów składanych drogą elektroniczną nie można dołączyć żadnych załączników. Nie oznacza to jednak, że do ZUS nie można złożyć uzasadnienia korekty deklaracji.

Odrębne pismo

Uzasadnienie takie trzeba jednak złożyć w formie pisemnej. Należy to zrobić w tym samym terminie, co korygującą deklarację rozliczeniową i korygujące imienne raporty miesięczne. W uzasadnieniu należy się przy tym powołać na deklarację złożoną drogą elektroniczną.
Każdą sprawę ZUS rozpatruje jednak indywidualnie. Musi zbadać, czy zaszły obydwa warunki uprawniające do zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę.
Należy też pamiętać, że art. 56 § 1a ordynacji podatkowej obowiązuje od 1 stycznia 2009 i nie nadano mu mocy za okres wstecz. Uregulowania tego przepisu mają więc zastosowanie tylko do tych deklaracji korygujących, które płatnik złożył nie wcześniej niż 1 stycznia 2009.
Nie obejmują deklaracji korygujących złożonych przed tym dniem. Obniżoną do 75 proc. stawkę stosuje się jednak zarówno do zaległości powstałych przed, jak i po 1 stycznia 2009, czyli również w odniesieniu do deklaracji korygujących złożonych po 1 stycznia 2009 za okresy rozliczeniowe sprzed tej daty.
Minister finansów 12 lutego  2009 wydał interpretację (PK4/ 8012/18/LJO/09/58), w której stwierdził, że osoby i firmy, które same poprawią błąd w rozliczeniach, mogą naliczyć obniżone odsetki, ale tylko za okres od 1 stycznia 2009 do dnia złożenia korekty. Jeżeli zatem deklaracja korygująca złożona po 31 grudnia 2008 dotyczy zaległości powstałej przed 1 stycznia 2009, wówczas odsetki za zwłokę należy naliczyć według stawki podstawowej za okres do 31 grudnia 2008, a za okres od 1 stycznia 2009 według stawki obniżonej do 75 proc.
Niektórzy prawnicy uważają, że obniżone odsetki można stosować do całego okresu istnienia zaległości podatkowej. Do płatnika należy wybór sposobu postępowania. Jednak ZUS stosuje wykładnię ministra finansów, tak więc wybierając odmienne stanowisko, należy liczyć się z postępowaniem sądowym.
Zobacz:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA