fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Wizerunek pracownika na zdjęciu jest specjalnie chroniony

Rzeczpospolita
Nawet jeśli pracodawca domaga się od podwładnego fotografii do użytku wewnętrznego, nie może nią swobodnie dysponować na wszystkie potrzeby firmy
• W nowej wersji używanego w firmie programu pocztowego pojawiła się możliwość załączenia zdjęcia pracownika. Później ta fotografia z mejlami wędruje do wszystkich użytkowników programu. Koledzy z  Niemiec – firmy matki – muszą takie zdjęcia zamieścić. A co o tym mówi nasze prawo? Czy polski pracodawca bez zgody podwładnego może zażądać umieszczenia zdjęcia w poczcie? – pyta czytelnik.
To, że sprawa wykorzystywania wizerunku pracownika nie została szczegółowo uregulowana w polskim prawie pracy, w żadnym wypadku nie oznacza, że mamy w tej mierze do czynienia z luką prawną. Pracodawca nie ma takich uprawnień, aby wykorzystując podporządkowanie pracownika, zobowiązać go do zamieszczania swojego zdjęcia np. w służbowej korespondencji mejlowej.

Fotka to dobro osobiste

Wizerunek osoby fizycznej (tak się określa m.in. w prawie cywilnym człowieka) zaliczony został w poczet chronionych prawem dóbr osobistych (art. 23 kodeksu cywilnego). Żeby nie było jakichkolwiek wątpliwości w stosunkach pracy, obowiązek poszanowania przez pracodawcę godności i innych dóbr osobistych pracownika (a więc m.in. wizerunku) należy do podstawowych zasad prawa pracy (art. 111 kodeksu pracy).

To nie ta lista

W stosunkach zatrudnieniowych dodatkowym zabezpieczeniem jest art. 221 k.p., reglamentujący pracodawcy dostęp do danych osobowych zarówno kandydata do pracy, i jak pracownika. W zamkniętym katalogu danych zarówno identyfikujących konkretną osobę, jak i dających pracodawcy możliwość zorientowania się co do przydatności ubiegającego się o zatrudnienie, których może żądać pracodawca, nie znajdziemy wizerunku.
Zawierając umowę o pracę, nic się w tej mierze nie zmienia.
Wizerunek pozostaje dobrem osobistym pracownika, równie silnie chronionym jak przed  podjęciem zatrudnienia, a jego ewentualne wykorzystywanie przez szefa wymaga uprzedniego zezwolenia podwładnego. Zatrudniając się, pracownik „sprzedaje” pracodawcy swoją dyspozycyjność, wiedzę i umiejętności, ale nie swobodne, niczym nieograniczone prawo do wykorzystania jego podobizny.

Co radzić

Odpowiadając na pytanie czytelnika, wydanie pracownikowi polecenia zamieszczania w programie pocztowym swojego zdjęcia jest bezprawne, nie mieści się w granicach podporządkowania pracownika wynikającego ze stosunku pracy. Tylko zgoda podwładnego wyrażona w warunkach pełnej dobrowolności legalizowałaby taką praktykę.
Autor jest radcą prawnym w spółce z o. o. Orłowski, Patulski, Walczak
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA