fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

Zwolnienia grupowe: Jak obliczyć odprawę pieniężną

Nie wszystkie składniki wynagrodzenia można uwzględnić licząc zadośćuczynienie dla pracownika, zwalnianego w ramach zwolnień grupowych
Rzeczpospolita
Decydując się na rozstanie z choćby jednym podwładnym, pracodawca musi rozważyć, czy i jakie pociągnie to dodatkowe koszty, np. odpraw pieniężnych. A mogą być one niemałe
Obowiązek wypłaty finansowych odszkodowań dotyczy firm, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników, a przez to są objęte ustawą z 13 marca 2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm., dalej ustawa o zwolnieniach grupowych).
Ustalając liczbę pracowników, bierzemy pod uwagę wszystkich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru czy spółdzielczej umowy o pracę, w tym też pracowników młodocianych, bez względu na wymiar etatu. Pieniądze z odprawy przysługują wtedy, gdy dochodzi do zakończenia współpracy z pracownikiem z przyczyn jego niedotyczących.
Powody te to np. trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa (kłopoty ze sprzedażą, brak zleceń), zmiany technologiczne (np. automatyzacja produkcji) bądź organizacyjne (np. likwidacja części oddziałów).
Rekompensata za utratę pracy może się należeć zarówno przy małej, jak i dużej skali zwolnień (tzw. tryb grupowy). Nie ma znaczenia, czy z pracy odejdzie tylko jeden zatrudniony. Decydujące są odpowiedni stan posiadania załogi (czyli minimum 20-osobowy) i powody rozstania z personelem.
Tymi mogą być wszelkie okoliczności, które są niejako „poza pracownikiem”, czyli takie, na które nie ma on bezpośredniego wpływu i które pozostają bez związku z jego zachowaniami i predyspozycjami.
Uwaga! Odprawę zatem wypłaca się nie tylko przy redukcjach grupowych, ale także przy pojedynczym rozstaniu (tzw. tryb indywidualny).
Natomiast ważne i warte ponownego podkreślenia jest to, że podwładni otrzymują odprawę pieniężną wówczas, gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wyłącznie z przyczyn dotyczących pracodawcy.
Odnosi się to zarówno do sytuacji, gdy angaż został rozwiązany wskutek wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, jak i na mocy porozumienia stron, którego inicjatorem był zatrudniający.
Liczebność załogi i termin
Z redukcjami zbiorowymi mamy do czynienia wtedy, gdy w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienia obejmą co najmniej:
• 10 pracowników, gdy w zakładzie zatrudnionych jest mniej niż 100 osób,
• 10 proc. pracowników, gdy załoga liczy od 100 do 299 osób,
• 30 pracowników, gdy firma zatrudnia co najmniej 300 osób.
Redukcje mniejsze traktowane są jako zwolnienia indywidualne, co jednak też nie wyklucza wypłaty odprawy.
Autor jest specjalistą w zakresie kadr i płac
Czytaj również:
Więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA