fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Zabudowa wnęk nie jest objęta niższą stawką VAT

www.sxc.hu
Usługi polegające na montażu mebli w trwałej zabudowie podlegają podatkowi od towarów i usług w wysokości 23 proc.
Nie są to usługi dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, ani usługi robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w § 7 rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy.
Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 października 2011 (ILPP2/443-1064/11-2/AK).
Spółka prowadzi działalność gospodarczą  polegającą na wykonaniu i montażu mebli w stałej zabudowie w obiektach mieszkaniowych spełniających warunki społecznego programu mieszkaniowego sklasyfikowanego w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. We wniosku o interpretację przepisów prosiła o potwierdzenie, że tego typu usługi objęte są stawką VAT w wysokości 8 proc.
Izba uznała stanowisko spółki za nieprawidłowe. Stwierdziła, że do usług polegających na montażu trwałej zabudowy wnęk, mebli kuchennych, sprzętu, szaf i garderób w budynkach mieszkalnych lub mieszkaniach zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 23 proc.
Nie można ich bowiem uznać za konserwację, remont, modernizację a także budowę,  nie dotyczą bowiem substancji samego budynku. Stałą zabudowę należy uznać za wyposażenie budynku, a  trwałe jej przytwierdzenie do ścian, podłoża i sufitu, pozostaje bez znaczenia, bo nie nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku.
Komentuje Katarzyna Lewandowska, starsza konsultantka w Dziale Prawnopodatkowym PwC
Ustawa o VAT nie określa, co należy rozumieć pod pojęciami budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy. W celu zdefiniowania pojęcia budowy, remontu i przebudowy należy posiłkować się przepisami prawa budowlanego.
Jeśli chodzi o modernizację, to należy posłużyć się definicją zawartą w słowniku języka polskiego.Biorąc jednak pod uwagę argumentację przedstawioną przez izbę w omawianej interpretacji, bez znaczenia pozostaje zakres tych pojęć, gdyż usługi montażu zabudowy stałej nie dotyczą bryły budynku.
Trwała zabudowa jest jedynie jego wyposażeniem (jak stół czy krzesło). Nie da się jednak ukryć,  że istnieje, wbrew temu co twierdzi izba, wyraźna różnica między meblami przytwierdzonymi na stałe do bryły budynku (np. szafy wnękowe, drzwi) a pozostałym wyposażeniem, wynikająca przede wszystkim z tego, że zwiększają one wartość i użyteczność samego budynku, a ich demontaż byłby wątpliwy zarówno z technicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia.
Ponadto wydaje się również, że intencją ustawodawcy było obniżenie stawki VAT dla usług, których efektem jest trwałe zwiększenie użyteczności i wartości budynku i lokalu mieszkalnego objętego społecznym programem mieszkaniowym.Niezależnie od tego za niepokojące należy uznać to, że organy podatkowe wydają niejednolite interpretacje dotyczące analizowanej kwestii, co zaprzecza celowi wprowadzenia instytucji interpretacji indywidualnych wydawanych formalnie przez jeden organ – ministra finansów.
Przeciwne stanowisko zaprezentowały np. Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacjach z 11 lutego 2011 (IPPP2/443-852/10-4/JW) i z 2 czerwca 2010 (IPPP2/443-128/10-4/IG) czy Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 22 lutego 2011 (ILPP1/443-1251/10-4/KŁ).
Takie działania organów są nie tylko sprzeczne z tym celem, ale również naruszają art. 121 ordynacji podatkowej i wyrażoną w nim zasadę zaufania do organów podatkowych.
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA