fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Zawiadomienie o kontroli podatkowej bez NIP

Zawiadomienie o planowanej kontroli podatkowej skierowane do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej będzie zawierać tylko numer PESEL
Wynika tak z projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. W pozycji 15 formularza wyrazy „Numer Identyfikacji Podatkowej" zostały zastąpione wyrazami „Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić)".
Ma to związek z nowelizacją ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, której część przepisów weszła w życie 1 września.
Zakłada ona, że identyfikatorem podatkowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT jest numer PESEL.
etap legislacyjny konsultacje społeczne
Więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA