fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Ochrona zwierząt: Dokąd trafią bezdomne psy i koty

sxc.hu
W uchwałach podejmowanych na podstawie ustawy o ochronie zwierząt trzeba podać adres schroniska, do którego zostaną przekazane zwierzęta
Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku (sygnatura akt II OSK 1667/11) wydanym wskutek skargi kasacyjnej Stowarzyszenia Obrony Zwierząt w Jędrzejowie.
Stowarzyszenie oprotestowało uchwałę Rady Miejskiej w Jędrzejowie z 1999 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. Ustalając, w jaki sposób ma być przeprowadzane wyłapywanie zwierząt, rada nie rozstrzygnęła o ich dalszym losie. W § 4 postanowiła, że bezpańskie zwierzęta będą umieszczane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach. Tymczasem w styczniu  2011 r. schronisko zostało zlikwidowane. Ponieważ rada nie udzieliła odpowiedzi, stowarzyszenie wniosło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.
– Stowarzyszenie słusznie zarzuciło, że uchwała określa jedynie zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt, nie rozstrzygając o dalszym postępowaniu – potwierdził WSA, lecz mimo to oddalił skargę. W marcu 2011 r. rada podjęła bowiem uchwałę zmieniającą zakwestionowany paragraf. Nowy przepis stanowił, że bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną przekazane do schronisk. Burmistrz Jędrzejowa wyjaśnił, że niewskazanie konkretnego schroniska daje możliwość wywozu wyłapanych zwierząt do tych schronisk, w których w danej chwili są miejsca. Sąd zaś uznał, że nie mogą być badane rozwiązania zawarte w zmienionej już uchwale.
Stowarzyszenie wniosło skargę kasacyjną do NSA. – Wprowadzone zmiany do uchwały nie powodują, że stała się ona zgodna z prawem – stwierdziło. Podało też, że nadal brakuje rozstrzygnięcia dalszych losów zwierząt. Wskazanie konkretnego schroniska zaś nakazuje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
Co roku, do końca marca, gminy powinny określać program opieki nad zwierzętami
– Rozporządzenie nie mówi, że trzeba podać konkretne schronisko, z adresem – prostował radca prawny Wiesław Zagała reprezentujący Radę Miejską w Jędrzejowie podczas rozprawy kasacyjnej w NSA. – Na terenie gminy takiego schroniska zresztą nie ma, a rada nie może wskazać schroniska w innej gminie czy nawet w innym województwie, ponieważ przekroczyłaby swoje kompetencje – argumentował.
NSA uznał jednak uchwałę za niezgodną z art. 11 ustawy o ochronie zwierząt, który zalicza zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie do zadań własnych gmin. Uchylił wyrok WSA w Kielcach i przekazał temu sądowi sprawę do ponownego rozpoznania.
– Uchwała z 1999 r. nie spełniała tych wymogów, jej zmiana w 2011 r. również nie dostosowywała jej do wymogów prawa – ocenił sędzia Wojciech Mazur w ustnych motywach wyroku. – Nie wystarczy ogólne stwierdzenie, że bezdomne zwierzęta będą przewożone do bliżej nieokreślonych schronisk. Trzeba podać konkretny adres – wyjaśnił sędzia.
Wyrok NSA ma bardzo duże znaczenie dla wszystkich gmin. Na podstawie dokonanej 16 września nowelizacji ustaw o ochronie zwierząt oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rady gmin zostały zobowiązane do określania corocznie, do 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA