fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przełomowe momenty to okazja do zmian

Najbardziej rosnący na Liście 2000 (od 2006 r.)
Rzeczpospolita
Przedsiębiorstwa w 2010 roku zdały egzamin i szybko przystosowały się do nowych, trudnych warunków prowadzenia biznesu. Polska gospodarka poradziła sobie lepiej w czasie spowolnienia gospodarczego niż wiele innych krajów europejskich
Na taki stan rzeczy wpływ miało wiele czynników. Obniżenie stawek podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009 roku wpłynęło na utrzymanie dynamiki konsumpcji na wysokim poziomie. Ważną rolę odegrały fundusze unijne, które w istotny sposób zwiększyły inwestycje publiczne. Nie bez znaczenia jest również fakt osłabienia w ostatnim czasie złotego, co sprzyja eksporterom. To ważne, biorąc pod uwagę to, że duże spółki szczególne znaczenie i szanse rozwoju widzą właśnie w wymianie handlowej z przedsiębiorcami z UE. Wszystko to w pośredni sposób wpłynęło na rosnącą dynamikę sprzedaży, rentowność i zysk polskich przedsiębiorców.Utrzymane status quo Nie oznacza to jednak, że globalne spowolnienie nie miało wpływu na kondycję polskich przedsiębiorstw. Kryzys na światowych rynkach finansowych uświadomił firmom znaczenie zewnętrznych uwarunkowań, a także konieczność elastycznego reagowania na codzienne wydarzenia. Skłonił do przeprowadzenia dogłębnych anali...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA