fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lekarze i pielęgniarki

Nowe wzory zaświadczeń lekarskich gotowe

Fotorzepa, Bartłomiej Żurawski BŻ Bartłomiej Żurawski
Z druku zwolnienia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy ZUS ZLA zniknie NIP
Resort pracy opracował wreszcie projekt rozporządzenia w sprawie nowych formularzy lekarskich. Zmieni się wzór zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy – ZUS ZLA – oraz wzór zaświadczenia wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ZUS ZLA/K.
Zmiany są konieczne, ponieważ we wrześniu  weszła w życie nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw.
Według niej osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami posługują się w postępowaniach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych tylko numerem PESEL, a nie jak dotychczas dwoma identyfikatorami (NIP i PESEL).
Rozporządzenie zmieniające w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.
Tak długie vacatio legis jest niezbędne, by dostosować system informatyczny ZUS do obsługi nowych wzorów formularzy.
Od pacjentów, którzy nie mają firm lub nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT, już od początku września lekarze wypisujący im zwolnienia nie mogą żądać NIP.
Rubrykę przeznaczoną na numer identyfikacji podatnika mogą zostawić pustą. Wpisują tylko PESEL ubezpieczonego.
Zwolnienia i zaświadczenia mogą być wystawiane na starych drukach do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do końca przyszłego roku.
Etap legislacyjny: konsultacje społeczne
Zobacz:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA