fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

DzU Nr 220 z 14 października 2011

Rozporządzenia Rady Ministrów (poz. 1300 –1301), dwa z 28 września, zmieniające rozporządzenia w sprawie: kostrzyńsko-słubeckiej oraz starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej; pierwsze wejdzie 29 października, a drugie z dniem ogłoszenia, tj. 15 października
Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów (poz. 1302 – 1304), dwa z 4 i jedno z 12 października, w sprawie:
- współdziałania szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa,
- przejazdu funkcjonariuszy ABW oraz członków ich rodzin na koszt ABW, zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu oraz dokumentów, na podstawie których następuje realizacja tych uprawnień; oba 29 października,
- przedterminowych wyborów burmistrza miasta Nieszawa w województwie kujawsko-pomorskim; 15 października.
Rozporządzenia ministrów (poz. 1305 – 1311):
- rolnictwa i rozwoju wsi z 6 października zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz warunków wykonywania rybołówstwa morskiego; 29 października,
- spraw wewnętrznych i administracji, z 29 września i 7 października, w sprawie:
– określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego; 1 stycznia 2012 r.,
– mianowania policjantów na stopnie policyjne (zmiana); 15 października,
- środowiska z 26 września w sprawie sporządzania raportu wojewódzkiego; 1 stycznia 2012 r.,
- zdrowia, trzy z 29 września, w sprawie:
– określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2012 r.; 1 stycznia 2012 r.,
– badań psychiatrycznych i psychologicznych osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej; 15 października,
– trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania; 29 października.
Zobacz treść: DzU Nr 220
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA