fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Czy prezesem banku spółdzielczego może zostać członek jego rady nadzorczej

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Czy członek rady nadzorczej banku spółdzielczego może zostać oddelegowany na prezesa tego banku i czy musi się na to zgodzić Komisja Nadzoru Finansowego
Na te m.in. pytania prawne ma odpowiedzieć Sąd Najwyższy (sygnatura akt: III CZP 76/11). Zadał je zaś Sąd Okręgowy w Gliwicach.
W jednym z banków spółdzielczych powstał bowiem konflikt dwu konkurencyjnych zarządów. Na skutek skargi jednego z nich sąd rejonowy uchylił swoje postanowienie w części dotyczącej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jednego z członków rady nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji prezesa banku, a także dwóch członków zarządu i pełnomocnika.
W ocenie sądu rejestrowego wykładnia językowa art. 56 § 1 prawa spółdzielczego prowadzi do wniosku, że można delegować członka rady nadzorczej tylko na szeregową funkcję członka zarządu, nie mówi on zaś wprost o powoływaniu go na prezesa zarządu.
Z kolei inny przepis, a mianowicie art. 12 ust. 3 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych w związku z art. 22b prawa bankowego, dopuszcza to. Pod warunkiem że osoba ta dostała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego.
W tym wypadku KNF została poinformowana o delegowaniu członka rady na prezesa. Rada nadzorcza nie wystąpiła jednak do KNF o zgodę na jej powołanie. Dlatego osoba ta nie może zostać prezesem banku.
Od tego postanowienia do Sądu Okręgowego w Gliwicach wpłynęło odwołanie. Wnioskodawcy zarzucili błędną wykładnię wspomnianych przepisów i błędne przyjęcie, że rada nadzorcza potrzebuje zgody KNF na oddelegowanie swojego członka na prezesa banku. Jej zdaniem jest to dopuszczalne.
Sąd Okręgowy w Gliwicach zdecydował się zadać pytania prawne. A mianowicie: czy na podstawie art. 56 § 1 prawa spółdzielczego rada nadzorcza może wyznaczyć jednego ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu banku? Jeśli tak, to czy do wyznaczenia na tę funkcję niezbędna jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego, a także czy członek rady nadzorczej wyznaczony do czasowego pełnienia funkcji prezesa może skutecznie wystąpić o powołanie członków zarządu na podstawie art. 12 ust. 4 zd. 2 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających?
Według SO literalne brzmienie art. 56 § 1 prawa spółdzielczego przemawia za tym, że rada nadzorcza może delegować osobę ze swojego grona tylko na członka zarządu, ale przecież prawo spółdzielcze wyraźnie wyodrębnia funkcję prezesa banku. Praktyka zaś nakazuje dokonać wykładni tego przepisu tak, by umożliwić oddelegowanie także na prezesa.
sygnatura akt: III CZP 76/11
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA