fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Kupno nieruchomości: Jak pośrednicy naruszają umowy

www.sxc.hu
Pospieszne zawieranie umów i przekazywanie niepełnych informacji o lokalu – to najczęstsze przewinienia, których dopuszczają się pośrednicy
Małżeństwo Kilarskich z Warszawy chce kupić mieszkanie.
– Zadzwonił do nas pośrednik, że ma superokazję – mówi Maria Kilarska. – Umowę pośrednictwa podpisaliśmy przed budynkiem, w którym mieliśmy oglądać lokal. Okazała się skrajnie niekorzystna, o czym przekonaliśmy się dopiero po powrocie do domu. Postanowiliśmy ją rozwiązać. Pośrednik zażądał 4 tys. zł. Była to kara w wysokości 0,5 proc. ceny wywoławczej za „częściowe wykonanie czynności  związanych z umową". Odmówiliśmy, ale pośrednik straszy sądem.

Wbrew etyce zawodowej

Niestety, taka praktyka, choć naganna, jest częsta.
– Umowa pośrednictwa zawierana na masce samochodu, w bramie, na klatce schodowej, zawsze pięć minut przed wizytą w mieszkaniu, to niestety norma – mówi Janusz Schmidt, pośrednik i członek Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości. – Takie zachowanie pośrednika jest naganne, choć są dwie strony tej umowy i jego  klient nie powinien się godzić na zawieranie umowy na kolanie – dodaje Janusz Schmidt.
Nieuwaga klienta, który bez czytania umowy decyduje się na jej podpisanie, nie usprawiedliwia jednak pośredników, którzy mają obowiązek przestrzegać przepisów i standardów zawodowych.
– Kodeks etyki zawodowej mówi, że każdy pośrednik powinien przedstawić umowę  klientowi w taki sposób, by mógł się zaznajomić z jej treścią – wyjaśnił Janusz Szmidt. – W tym wypadku tak nie było. Pośrednik nie powinien więc żądać zapłaty kary umownej – wyjaśnia.
Naruszeń ze strony pośredników jest więcej.
– Trafiają do nas skargi osób, które nie są zadowolone z informacji uzyskiwanych od pośrednika. Oferują im bowiem nieruchomości, zatajając ich wady, np. że są obciążone służebnością, zadłużone itp. – wyjaśnia Witold Czapla, przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej (KOZ) zajmującej się odpowiedzialnością dyscyplinarną pośredników. – Zdarzają się też skargi na pośredników  wymuszających zawarcie umów pośrednictwa.
KOZ, gdy dysponuje dowodami  naruszeń, kieruje wniosek do ministra infrastruktury o ukaranie. Może on pozbawić licencji zawodowej lub ją zawiesić. Najczęściej jednak karze upomnieniem lub naganą.

Niewiążące zapisy

– Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić, czy nie zwiera  postanowień wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych – tłumaczy Ernest Makowski z UOKiK. – Kiedy natkniemy się na takie klauzule, a kontrahent nie wyraża zgody na ich usunięcie, najlepiej go zmienić. Jeżeli niedozwolone postanowienia znajdziemy już po zawarciu kontraktu, warto pamiętać, że nie wiążą nas one z mocy prawa. Gdy agent nie zechce uznać danego postanowienia za niewiążące, trzeba zwrócić się do sądu powszechnego.
masz pytanie, wyślij e-mail do autorki r.krupa@rp.pl
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA