fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Urząd skarbowy: Komornik zapłaci fiskusowi za informację o braku informacji

Rzeczpospolita
Postępowanie Organ egzekucyjny, który zapytał urząd skarbowy o dane wynikające z akt spraw podatkowych, musi uiścić opłatę, nawet gdy niczego się nie dowie
Potwierdziła to Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 14 września 2011 (IPTPB3/4230-6/11-2/MF).
Z pytaniem wystąpił komornik sądowy. Chciał się dowiedzieć, w jaki sposób interpretować art. 299 ordynacji podatkowej (op). Wynika z niego, że organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych m.in. komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym (nie dotyczy to danych  uzyskanych z banku na podstawie art. 182 ordynacji podatkowej np. o obrotach na rachunkach bankowych).
Jednocześnie art. 299 § 4 op mówi, że informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników mogą być udostępniane organom egzekucyjnym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym.
Na podstawie art. 299 § 6 op komornicy sądowi są zobowiązani do uiszczenia opłaty na rachunek organu podatkowego za udostępnienie tych informacji przez organy podatkowe.
Wnioskodawca wskazał, że na podstawie tego przepisu urząd skarbowy obciążył go 45 zł opłaty. Jego zdaniem postąpił nieprawidłowo, ponieważ przekazał jedynie informację, że osoba, której dotyczyło zapytanie, nie figuruje w rejestrze podatników prowadzonym przez urząd skarbowy.
Wnioskodawca uważał, że opłata może zostać pobrana jedynie za informacje z akt spraw podatkowych, których w tym wypadku organ podatkowy nie prowadzi dla osoby, której dotyczyło zapytanie. Brak akt spraw podatkowych powoduje, że organ podatkowy nie udostępnia komornikowi informacji podlegających opłacie. Nie powinien więc jej pobierać.
Izba skarbowa nie zgodziła się z tym stanowiskiem. Wyjaśnia, że  opłata nie jest pobierana, tylko jeśli zwolnienie przewidują odrębne przepisy. Tak wynika z op.
Wynika z niego, że za udostępnienie informacji, o której mowa w art. 299 § 3 pkt 8 oraz § 4 pkt 2 op, komornik sądowy musi zapłacić 45 zł (odpowiedź pisemna) lub 35 zł (informacja w formie innej niż pisemna, pod warunkiem że komornik sądowy nie zwrócił się z pytaniem na piśmie).
Izba podkreśliła, że opłata jest pobierana za udostępnienie informacji. Oznacza to, że odpłatnie będą udostępniane zarówno informacje pozytywne, jak i negatywne. Dodała, że pod pojęciem informacji pozytywnej rozumie się informację zawierającą w pełnym zakresie dane żądane przez komornika lub w części, gdy organ podatkowy nie dysponuje wszystkimi żądanymi danymi.
Z kolei negatywną informacją będzie taka, w której właściwy organ podatkowy wskazuje, że nie dysponuje danymi wnioskowanymi przez komornika.
Zobacz też serwisy:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA