fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Zniesienie współwłasności nieruchomości może być traktowane jak powtórne nabycie

www.sxc.hu
Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym może być niekiedy traktowane jak nowe nabycie. Od tego zaś zależą skutki podatkowe przy sprzedaży wyodrębnionego tą drogą lokalu
Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej 19 września 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBII/2/415-730/11/AK)
Podatnik wraz z żoną kupił w kwietniu 1997 r. udział w działce budowlanej wynoszący 96875/775000. Wraz z innymi współwłaścicielami w 2001 r. zbudowali na tej działce budynek mieszkalny. Teraz wszyscy współwłaściciele zamierzają notarialnie znieść współwłasność w drodze wyodrębnienia ośmiu samodzielnych lokali mieszkalnych. Oprócz własności lokalu każdemu z dotychczasowych współwłaścicieli przypadnie udział w nieruchomości wspólnej (wspólnych częściach budynku oraz gruncie).
Po tej operacji małżonkowie chcą sprzedać mieszkanie. Ich zdaniem nie spowoduje to obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od ceny sprzedaży, gdyż minęło już pięć lat zarówno od nabycia udziału w gruncie, jak i wybudowania budynku. Upływ pięcioletniego terminu od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie  powoduje zaś, że  – zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nie ma obowiązku rozliczenia podatku od przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Zdaniem podatników nabycie jednego z wyodrębnionych lokali miałoby charakter pochodny, wynikający wyłącznie z przekształcenia dotychczasowej współwłasności w odrębną własność lokali.
Fiskus uznał ich stanowisko za nieprawidłowe. Jego zdaniem nie można w tej sprawie pominąć zniesienia współwłasności i automatycznie uznać, że do nabycia gruntu doszło w kwietniu 1997 r.
- Dla skutków podatkowych sprzedaży lokalu kluczowe znaczenie ma ustalenie, czy w wyniku zniesienia współwłasności wartość lokalu mieszkalnego oraz udziału w gruncie będzie większa niż wartość udziału, który wnioskodawca posiadał przed zniesieniem współwłasności – wskazał Dyrektor Izby Skarbowej.
Nie ma przy tym znaczenia, że zniesienie współwłasności odbywa się bez spłat i dopłat. Jeśli udział danej osoby ulega powiększeniu, to dochodzi do przysporzenia majątku.  Dla tej części udziału w nieruchomości, która przekracza wcześniejszy udział we współwłasności bieg pięcioletniego terminu należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie w drodze zniesienia współwłasności.
Podatnik musi więc ustalić na dzień zniesienia współwłasności dwie wartości:
-         wartość pierwotnie nabytego udziału w całej nieruchomości zabudowanej,
-         wartość lokalu wraz z udziałem w gruncie otrzymanego w wyniku zniesienia współwłasności.
Przychód do opodatkowania nie powstanie tylko wtedy, gdy wartość udziału, posiadanego przez podatnika po zniesieniu współwłasności byłaby równa (lub mniejsza) od wartości udziału nabytego przed zniesieniem współwłasności. Nie chodzi jednak o wartość określoną w oparciu o subiektywne przekonanie podatnika - przypomniał Dyrektor IS -  lecz wartość ustaloną na podstawie cen rynkowych obowiązujących na danym obszarze w dniu zawarcia umowy o zniesienie współwłasności i ustanowienie odrębnej własności lokali.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA