Polak za granicą

PIT: Zagraniczny majątek bez karnej stawki podatku

www.sxc.hu
Nie można stosować karnej 75-procentowej stawki PIT do dochodów uzyskanych za granicą
Takie wnioski płyną z niezwykle ważnego dla podatników orzeczenia NSA (sygn. II FSK 1192/09). Sąd uznał, że w przypadku rezydentów polskich podatek od dochodów nieujawnionych pobierany jest tylko od tych  uzyskanych na terytorium Polski.
W odniesieniu do nierezydentów problem dotyczy w zasadzie tylko dochodów uzyskanych na terytorium Polski. Nie ma natomiast prawnych możliwości opodatkowania dochodów nieujawnionych uzyskanych przez nierezydenta za granicą. Sama okoliczność, że nierezydent  inwestuje w Polsce pieniądze w wysokości przekraczającej zadeklarowany dochód, nie wystarczy, by żądać od niego wykazania źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium RP. Wyrok zasługuje na szczególną uwagę z dwóch powodów. Po pierwsze, poruszono w nim zagadnienia niezwykle istotne dla wykorzystania  instytucji opodatkowania dochodów nieujawnionych. Po drugie, sąd dokonał wykładni systemowej przepisów ustawy o PIT, wskazując, do jakiego kręgu podmiotów sankcyjna 75-proc. stawka podatku może być wykorzystana.
Nierzadko podejmowane były próby opodatkowania w ten sposób osób, które długo przebywały za granicą, a następnie w Polsce inwestowały pieniądze. Zdarzało się również, że dotyczyło to cudzoziemców, którzy byli zmuszeni wykazywać przed polskimi organami podatkowymi legalność pochodzenia środków osiągniętych w innym państwie. Orzeczenie powinno być istotnym sygnałem dla administracji skarbowej, gdzie poszukiwać dochodów nieujawnionych, a raczej w jakich sytuacjach nie marnować czasu na wyjaśnienia stanu faktycznego. Jest to tym bardziej istotne, że  postępowania podatkowe w sprawie  dochodów nieujawnionych są prowadzone zgodnie z wytycznymi ministra finansów, w których określono tzw. obszary ryzyka. Zważywszy na zmiany  warunków pozwalających na wspólne rozliczenie się małżonków w RP, gdy jedno z nich ma miejsce zamieszkania w kraju członkowskim UE, wydaje się, iż kwestia analizowania, czy mamy do czynienia z dochodami nieujawnionymi nierezydentów,  zyska na aktualności. —oprac. mpa Autor jest adwokatem w łódzkiej kancelarii Brzezińska, Narolski, Mariański Zobacz serwisy: » Prawo dla Ciebie » Polak za granicą » Podatek od dochodów za granicą » Dobra Firma » Podatki i księgi » Podatek dochodowy » PIT i CIT » Przychody » Nieujawnione źródła dochodu » Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Cudzoziemcy   Zobacz też nasz poradnik » Prawo dla Ciebie » Poradniki prawne » Podatki » Nieujawnione dochody  
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL