fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Zwrot darowanego domu a zwolnienie z PIT przy sprzedaży

www.sxc.hu
Jeśli w wyniku odwołania darowizny dom wraca do właściciela, to ze sprzedażą tej nieruchomości właściciel powinien poczekać 5 lat. Termin uprawniający do zwolnienia z PIT liczy się bowiem od daty zwrotu darowizny
Tak wynika z interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/415-274/11-5/KR.
Podatniczka wybudowała w 2003 roku dom, a 31 grudnia 2008 r. działkę z domem przekazała nieodpłatnie zakonowi w zamian za sprawowanie dożywotniej opieki, pomocy w przypadku choroby i pochówku z chwilą śmierci. Zakon dysponował domem przez prawie dwa lata, lecz z powodu trudności finansowych i braku nowych powołań, zrezygnował z darowizny i 30 grudnia 2010 r. przeniósł własność nieruchomości z powrotem na podatniczkę, nie spełniając nałożonego obowiązku sprawowania opieki.
Podatniczka nie jest w stanie utrzymać domu i planuje go sprzedać. Chciałaby przy tym skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego, które przysługuje, jeśli od nabycia nieruchomości do jej sprzedaży minęło 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż. Jednak w jej przypadku powstała wątpliwość, od której daty liczyć bieg pięcioletniego okresu uprawniającego do zwolnienia: od daty wybudowania domu (2003), czy daty ponownego przeniesienia własności (2010)?  Podatniczka uważa, że dom był jej własnością przez 5 lat - od 2003 r. do 2008 r. Natomiast odebranie własności w wyniku niespełnienie warunków przekazania przez obdarowany zakon powoduje, że jest właścicielem domu ponad 5 lat. W razie sprzedaży nieruchomości, nie powinna więc płacić podatku dochodowego.
Nie zgodził się z tym Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Jego zdaniem za datę nabycia nieruchomości należy uznać datę zwrotnego przeniesienia jej własności. Decydują o tym przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, które stosuje się zwrotu przedmiotów odwołanej darowizny. Zgodnie z art. 898 § 2 kodeksu cywilnego od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie, obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu. Z przepisu tego - zdaniem Dyrektora IS – wynika, że samo odwołanie darowizny nie odnosi skutku rzeczowego, tj.  obdarowany nie przestaje być właścicielem, a darczyńca nie staje się nim z powrotem.  Do wywołania takiego skutku konieczne jest notarialne przeniesienie własności z powrotem na darczyńcę. W związku z tym samo odwołanie darowizny wywołuje skutek tylko na przyszłość.
Pięcioletni termin - uznał Dyrektor łódzkiej IS - powinien być więc liczony od końca roku 2010 i upłynie z dniem 31 grudnia 2015 r. Jeśli podatniczka sprzeda dom przed tą datą, powinna zapłacić podatek.
Zobacz serwisy:
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA