fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Euro 2012

Spottersi oraz kontrola graniczna gwarantem bezpieczeństwa

Zdj.: DrabikPany
Flickr
Niezależnie od tego, czy zakaz stadionowy został wydany w Polsce, czy zagranicą, jego posiadacz nie zobaczy meczów Euro 2012 - zapewniają organizatorzy
Będzie to możliwe dzięki bieżącej wymianie informacji, prowadzonej przez Krajowe Punkty Informacyjne ds. Imprez Sportowych, działające w strukturach policji w krajach Unii Europejskiej. Wymiana danych dotyczy także osób mogących powodować potencjalne zagrożenie.
- Biorąc pod uwagę sposób dystrybucji biletów na mecze Euro 2012, czyli losowanie  prowadzone przez UEFA zakładamy, że goście naszych stadionów nie będą stanowili zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa publicznego. Bierzemy jednak pod uwagę także sytuacje stwarzające wysokie ryzyko i przygotowujemy się do działań, które wyeliminują takie zagrożenia - powiedział Tadeusz Zygmunt, krajowy koordynator ds. bezpieczeństwa w spółce celowej Ministerstwa Sportu i Turystyki PL.2012.
Na podstawie Kodeksu Granicznego z Schengen, osoby, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, nie będą wpuszczane na terytorium Polski – decyzje będą zapadać w czasie kontroli granicznej.
- Jesteśmy przekonani, że organizatorzy meczów i innych imprez masowych w czasie Euro  2012, będą dysponowali wykazami osób objętych zakazami krajowymi i zagranicznymi. W przypadku ujawnienia lub zatrzymania osoby, której sąd zakazał wstępu na imprezę masową, zostanie wobec niej wszczęta procedura karna – mówi Tadeusz Zygmunt. - Warto również podkreślić, że policja polska będzie wspierana przez przedstawicieli policji krajów, których drużyny będą uczestniczyć w turnieju.
Istotnym elementem systemu bezpieczeństwa na stadionach podczas mistrzostw Europy będzie obecność spottersów, czyli policjantów, którzy na co dzień współpracują z kibicami i stowarzyszeniami kibiców. Są oni rozpoznawalni i doskonale znają to środowisko.
Procedury stosowane podczas mistrzostw Europy wobec kibiców polskich i zagranicznych będą takie same, jednak w przypadku naruszających prawo kibiców zagranicznych dodatkową sankcją dla nich może być decyzja o natychmiastowym wydaleniu  z Polski.
- Przed turniejem zamierzamy rozesłać do zainteresowanych krajów, a także umieścić na stronach internetowych, informację o obowiązujących przepisach prawa w Polsce – mówi Tadeusz Zygmunt. -  Znajdująca się w parlamencie  nowelizacja „Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych" zdecydowanie zaostrza kary za naruszenie przepisów.
Ustawa ta nakłada kary za takie zachowania, jak: wtargnięcie na teren imprezy masowej, zasłanianie twarzy w celu uniknięcia identyfikacji, przebywanie na stadionie w sektorze niezgodnym z tym wskazanym na bilecie wstępu, wnoszenie i posiadanie niebezpiecznych przedmiotów, w tym pirotechniki i prowokowanie do bezprawnych zachowań.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA