fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze prawne

BHP - przepisy wykonawcze do kodeksu pracy z komentarzem

www.sxc.hu
Od wielu miesięcy komentujemy przepisy prawa pracy. Omówiliśmy cały kodeks pracy i część aktów wykonawczych do niego.
Teraz czas na kolejne publikacje.
Dziś dwa kolejne akty wykonawcze do kodeksu pracy:
Z ich treści dowiecie się Państwo m.in.:
- na jakie ryzyko zawodowe narażony jest zatrudniony przy czynnikach szkodliwych, stężeniach chemicznych i fizycznych,
- jak często pracodawca musi badać i mierzyć hałas, drgania, promieniowanie optyczne czy pola elektromagnetyczne,
- czy przemienna praca i pięciominutowa przerwa konieczna dla każdego zaangażowanego na stanowisku z monitorem ekranowym.
Zachęcamy również do zapoznania się z wcześniejszymi komentarzami do rozporządzeń z zakresu prawa pracy.
W styczniu 2011 omawialiśmy dwa rozporządzenia:
Z kolei w lutym – rozporządzenia dotyczące:
- szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (zobacz - Komentarz do rozporządzenia z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego) oraz
- w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących podwładnym w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (zobacz - Komentarz do rozporządzenia z 11 czerwca 1996 r. dotyczącego urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy związkowców).
W marcu zostały omówione trzy rozporządzenia:
W kwietniu wyjaśnialiśmy przepisy rozporządzenia z 10 września 1996 w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, a właściwie listę takich prac (zobacz- Komentarz do rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet).
Dziś dwa kolejne akty wykonawcze do kodeksu pracy: o najwyższych dopuszczalnych stężeniach i natężeniach czynników szkodliwych dla zdrowia oraz w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Zachęcamy do lektury!
dr Barbara Krzyśków Adiunkt, Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego
 
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA