fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Polska nie naruszyła przepisów unijnych

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Ustawodawca miał prawo do ustalenia szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT od usług transportowych
To korzystne dla fiskusa stanowisko potwierdził ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny (sygnatura akt: I FSK 867/10) w sprawie dotyczącej rozliczenia VAT od transportu. Uchylając wyrok sądu I instancji, NSA nie podzielił jego wątpliwości co do prawidłowej implementacji przepisów unijnych.
Sąd kasacyjny przypomniał, że sporny przepis określa szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w razie świadczenia usług transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami. Polski ustawodawca postanowił, że w tym zakresie obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług.
Nie ma wyboru podczas ustalania czasu powstania obowiązku podatkowego
- W ocenie NSA art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy o VAT nie jest sprzeczny z dyrektywą UE - wyjaśnił sędzia Sylwester Marciniak.
W sprawie chodziło o rozliczenie VAT za kilka miesięcy 2007 r. Podatnik uznał, że obowiązek podatkowy z tytułu wykonywanych usług transportowych powstał w dniu ich wykonania i wystawienia faktury. Fiskus się z tym nie zgodził. W jego ocenie obowiązek podatkowy z tytułu świadczonych usług transportowych powstał z chwilą otrzymania zapłaty, a w razie jej braku 30. dnia od dnia wykonania usług. W decyzji podkreślono, że usługi transportowe objęte są szczególnym obowiązkiem podatkowym, który został określony w art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy o VAT. Przepis ten nie daje podatnikom żadnego wyboru w ustalaniu momentu powstania obowiązku podatkowego, który powstaje z mocy prawa w ściśle określonych okolicznościach i czasie.
Podatnik zaskarżył to rozstrzygnięcie i sąd I instancji przyznał mu rację. Jego zdaniem, zestawiając przepis polskiej ustawy o VAT z art. 66 dyrektywy 2006/112, należy stwierdzić, że polski ustawodawca był uprawniony do określenia momentu powstania obowiązku podatkowego na dzień otrzymania całości lub części zapłaty. Jednakże ustalenie dotyczące 30. dnia od dnia wykonania usługi (w razie braku płatności) - bez względu na to, czy i kiedy została wystawiona faktura - wykracza już poza ramy stworzone przez dyrektywę.
Sąd podkreślił, że przyjęcie momentu powstania obowiązku podatkowego nie później niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług, jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy faktura nie została wystawiona bądź została wystawiona z opóźnieniem.
Korzystnej dla podatnika interpretacji nie potwierdził NSA, który ostatecznie uwzględnił skargę kasacyjną fiskusa. Wyrok jest prawomocny.
Czytaj także:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA