fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Małe firmy stawiają na przetrwanie i rozwój

Fotorzepa, Rafał Guz rg Rafał Guz
Coraz więcej małych i średnich firm rozumie, że po to by przetrwać na rynku muszą unowocześnić swoją strategię zarządzania
Ponad połowa z nich swój model biznesowy buduje na dostosowywaniu się do potrzeb zmieniającego się rynku oraz na dobrej relacji z klientami.
Tak wynika z z ogólnopolskiego badania właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, które przeprowadziła PKPP Lewiatan i Katedra Socjologii Ekonomicznej SGH, a zrealizował CBOS na reprezentatywnej grupie przedsiębiorców.
- Właściciele chcą też rozwijać nowe usługi i produkty.  Jednak rozwój małych i średnich firm będzie ciągle „odtwórczy" – tylko dla 0,3 proc. przedsiębiorstw kluczowym czynnikiem mogącym przyspieszyć rozwój są  inwestycje w badania i rozwój (dla 3,2 proc. jest to jeden z najważniejszych czynników)." – tłumaczy  Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan. Zwraca uwagę, że dla większości małych firm podstawowym czynnikiem. który zdecydował, że zaczęli prowadzenie biznesu był "dobry pomysł". Teraz właściciele uważają, że do rozwoju ich firmy potrzebna jest nie tylko dobra koniunktura i rozwój branży,  w której działają. Ale też stabilizacja ( jeśli nie zmniejszenie) stawek VAT,  łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego i zmniejszenie obciążeń administracyjnych.
W ramach badania ( wzięło w nim udział prawie 600 firm) zapytano właścicieli o czynniki, które najbardziej utrudniają im prowadzenie biznesu i te, które nie mają zbytniego wpływu na ich rozwój.
- Obciążenia podatkowe, ogromna liczba aktów prawnych, określających zasady rozwijania działalności gospodarczej oraz brak przejrzystości prawa to czynniki, które najbardziej przeszkadzają w prowadzeniu biznesu – relacjonuje Jacek Męcina, doradca PKPP Lewiatan. Zwraca uwagę, że wciąż problemem są też wysokie wymagania wynikające z przepisów Kodeksu Pracy i zbyt duża liczba procedur przy zakładaniu firmy. - Im firma jest mniejsza ze względu na liczbę pracowników, tym obciążenia podatkowe są poważniejsze. Także dla najmniejszych firm najbardziej kłopotliwe jest zbyt często zmieniające się prawo oraz zbyt duża liczba przepisów.  - dodaje Jacek Męcina.
Na to, że wysokie podatki stwarzają problemy najczęściej zwracali uwagę przedsiębiorcy z budownictwa (70 proc), najrzadziej zajmujący się usługami finansowymi, ubezpieczeniowymi, obsługą nieruchomości oraz informacją (48 proc).
W najmniejszym stopniu natomiast utrudniają prowadzenie biznesu: konieczność dawania łapówek i „prowizji" przy przetargach, obecność związków zawodowych w zakładzie pracy,  brak zróżnicowania regionalnego płacy minimalnej,  obecność zorganizowanej przestępczości wymuszającej haracze  od właścicieli firm prywatnych czy  brak centralnych negocjacji płacowych określających wskaźnik wzrostu płac.
Przedsiębiorcy uważają, że prawo nie zawsze chroni ich w relacjach z instytucjami publicznymi.  jako przykłady podali: dowolność interpretacji prawa przez urzędy skarbowe oraz dowolność interpretowania prawa budowlanego i gospodarczego.
W badaniu zapytano szefów firm również o ich opinie dotyczące interwencjonizmu państwa. Większość uważa ( ponad 70 proc), iż przedsiębiorstwa publiczne, które nie przynoszą zysku powinny bankrutować, a nie być wspierane przez budżet. państwa powinno zaś wspierać nowoczesne działy gospodarki i przedsiębiorstwa rozwijające nowoczesne technologie (85 proc), finansować ośrodki badawczo - rozwojowe (85 proc) oraz pomagać przy powstawaniu nowych przedsiębiorstw zakładanych przez kapitał polski (83 proc)
- Prawie 25 proc. właścicieli opowiada się za wizją ładu liberalnego, który zakłada z kolei radykalną liberalizację stosunków pracy, eliminację ograniczeń w prywatyzacji i zmniejszenie roli związków zawodowych. Niespełna 12 proc. wspiera natomiast socjaldemokratyczny model państwa opiekuńczego, w którym odgrywa ono dużą rolę w gospodarce i kładzie silny nacisk na równość społeczną – mówi prof. Juliusz Gardawski z Szkoły Głównej Handlowej. Zwraca uwagę, że wśród przedsiębiorców zaufanie jest kategorią kluczową. ale tylko co  piąty przedsiębiorca należy do organizacji przedsiębiorców lub stowarzyszenia zawodowego.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA