fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 21 czerwca 2011

GAZY CIEPLARNIANE
- nowa ustawa z 28 kwietnia tego roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie zmianom zostały poddane następujące ustawy: o Inspekcji Ochrony Środowiska; o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa; – Prawo ochrony środowiska; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (DzU nr 122, poz. 695)
(źródłem poniższych informacji jest Dziennik Ustaw nr 129 opublikowany w Internecie 21 czerwca po godz. 19)
PROCEDURA CYWILNA
- ustawa z 28 kwietnie tego roku, która znowelizowała:
a) kodeks postępowania cywilnego, b) ustawę o prawie pomocy  w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania, c) ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z ostatnim przepisem ustawy weszła  ona w życie 18 czerwca 2011 r., czyli  przed jej  opublikowaniem (DzU nr 129, poz. 735)
PAŃSTWO/KOŚCIÓŁ
- 21 czerwca stracił moc art. 63 ust. 9 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w RP, uznany przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 czerwca za niekonstytucyjny (DzU nr 129, poz. 748)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA