fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Itaka ukarana za naruszanie praw konsumentów

www.sxc.hu
Ponad 2,7 mln zł kary ma zapłacić właściciel biur podróży Itaka za naruszanie praw konsumentów. We wzorcach umów Itaki znalazło się aż sześć klauzul niedozwolonych
To niejedyny zarzut Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec organizatora imprez turystycznych, opolskiej spółki Nowa Itaka. Podczas kontroli Urząd stwierdził, że Itaka bezprawnie wyłączała swoją odpowiedzialność za kilkunastogodzinne opóźnienia wylotów i nie zwracała pieniędzy za niewykorzystane program, a także  nie podawała rzetelnych i pełnych informacji, m.in. na temat zgłaszania nieprawidłowości podczas trwania imprezy turystycznej.
Wątpliwości Prezes UOKiK wzbudziło m.in. postanowienie zgodnie, z którym konsument nie miał prawa domagać się rekompensaty za opóźnienia rozpoczęcia imprezy turystycznej, które były krótsze niż 12 godzin. Zgodnie z prawem każde opóźnienie wiąże się z wykonaniem umowy w sposób nienależyty i uprawnia  klienta do ubiegania się o stosowną rekompensatę. Wyjątek stanowią sytuacje spowodowane działaniem lub zaniechaniem samego klienta lub też niemożliwym do przewidzenia działaniem osoby trzeciej albo siłą wyższą. Wielkość rekompensaty za opóźnienia związane z rozpoczęciem imprezy turystycznej jest każdorazowo określana przez strony umowy.
Wśród stosowanych przez opolską spółkę praktyk, które zakwestionowała Prezes Urzędu znalazło się także zastrzeganie, że biuro podróży nie zwraca ceny niewykorzystanych przez klienta elementów programu imprezy np. wycieczek. Oznaczało to, że w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zrealizował części umowy, oszczędzając w ten sposób wpłaconą przez klienta kwotę, ten ostatni nie miał możliwości dochodzenia zwrotu należnych mu pieniędzy za niezrealizowaną część usługi. Tymczasem cena imprezy turystycznej jest wynikiem zsumowania opłat za poszczególne świadczenia realizowane na rzecz klienta. Zgodnie z prawem, gdy jedno lub kilka z tych świadczeń nie zostaną zrealizowane lub zostaną zrealizowane tylko częściowo, konsument może domagać się rekompensaty od organizatora imprezy turystycznej.
Za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK nałożyła na przedsiębiorcę karę w łącznej wysokości 2 747 931 zł. Decyzja nie jest prawomocna, spółce Nowa Itaka przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Czytaj też:
 
Zobacz:
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA