fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Piwo w ogródku tylko z zezwoleniem

Fotorzepa, BK Beata Kitowska
Osoby, które chcą sprzedawać alkohol np. pod parasolem, muszą pamiętać o dopełnieniu formalności
Zezwolenie konieczne do sprzedawania napojów alkoholowych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Aby je otrzymać, należy złożyć pisemny wniosek.
Przedsiębiorca zainteresowany prowadzeniem letniego ogródka powinien dołączyć do wniosku kilka dokumentów. Konieczne będzie m.in. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu bądź gruntu.
We wniosku trzeba oznaczyć rodzaj zezwolenia, podać dane przedsiębiorcy, przedmiot działalności gospodarczej, adres punktu sprzedaży oraz adres punktu składowania napojów alkoholowych.
Kolejny obowiązek to uiszczenie opłaty. Bez niej nikt takiego zezwolenia nie wyda. Wpłaca się ją na rachunek gminy. W wypadku sprzedaży piwa i napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu należność ta wynosi 525 zł.
Do wydania zezwolenia konieczna jest opinia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami gmin. Ustalają one zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczbę punktów sprzedaży (ta ostatnia nie dotyczy piwa, bo tu limitów nie ma).
Po wniesieniu opłaty i uzyskaniu zezwolenia przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Ale tylko wtedy, gdy załatwił już wszystkie inne formalności, w tym m.in. zgodę sanepidu, a jeśli ogródek z piwem ma się znajdować na ulicy lub chodniku – zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
 
Zgoda może być cofnięta
Przedsiębiorcy, którzy już uzyskają zezwolenie na handel piwem, powinni pamiętać, że jeśli nie będą przestrzegali określonych warunków, mogą je stracić. A to będzie jednoznaczne z zamknięciem biznesu, bo bez zezwolenia nie wolno go prowadzić.
Zezwolenie w myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi może być cofnięte:
 
Czytaj też:
 
Zobacz więcej:
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA