fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Pieniądze dla studentów szkoły administracji

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Zasady wypłacania stypendiów słuchaczom określi ustawa
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej.
Projekt realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2011 r. wskazujący, że to ustawa powinna określać kryteria i zasady wypłaty stypendiów, a także wskazywać, co szczegółowo powinno regulować rozporządzenie (o wyroku TK więcej w artykule Zwrot stypendiów tylko na podstawie ustawy).
Projekt, tak jak obowiązujące rozporządzenie, określa, że słuchacze KSAP nie mogą pobierać stypendium za dni nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach.
Z kolei osobom, które staż administracyjny odbywają poza granicami kraju, przysługuje stypendium na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem za granicą, jeśli nie czyni tego instytucja zagraniczna. W projekcie znalazły się przepisy dotyczące zasady wynagradzania pracowników KSAP, które obecnie reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów.
Tak jak dotychczas poza wynagrodzeniem pracownicy będą mieli prawo do nagrody jubileuszowej i dodatku za wysługę lat w wysokości określonej w ustawie o służbie cywilnej.
Ponadto dyrektor będzie mógł przyznać premie z funduszu premiowego oraz nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy z funduszu nagród.
Znowelizowana ustawa ma obowiązywać od 23 września 2011 r. Nie przewidziano vacatio legis, ponieważ nie wprowadza ona żadnych merytorycznych zmian.
Etap legislacyjny: skierowany do Sejmu
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA