fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 7 czerwca 2011

SŁUŻBA MEDYCYNY PRACY W PKP
- rozporządzenie ministra infrastruktury z 4 maja w sprawie sposobu, trybu tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w „Polskich Kolejach Państwowych Spółka Akcyjna", kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących te zadania oraz sposobu i trybu kontroli tych służb (DzU nr 104, poz. 606)
SZKOŁY
- rozporządzenie ministra  kultury i dziedzictwa narodowego z 5 maja w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne  (DzU nr 104, poz. 608)
FINANSOWANIE NAUKI
- na podstawie ustawy o finansowaniu nauki minister nauki i szkolnictwa wyższego wydał dwa rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji:
– budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych,
– w zakresie dużej infrastruktury badawczej służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.
Wnioski o przyznanie pomocy składać można do 31 sierpnia 2013 r. (DzU nr 104, poz. 609610);
OWOCE/WARZYWA
- minister rolnictwa i rozwoju wsi określił wzór protokołu kontroli wykonania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (DzU nr 104, poz. 611)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA