fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

DzU Nr 113 z 2 czerwca 2011

Ustawy (poz. 657 – 660), cztery z 28 kwietnia:
- o systemie informacji w ochronie zdrowia; wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r., a niektóre przepisy 1 sierpnia 2014 r.,
- o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 1 lipca,
- o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw; 17 czerwca,
- o zmianie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 1 stycznia 2012 r., a niektóre przepisy 17 czerwca bieżącego roku.
Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego (poz. 661) z 26 maja w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem; 2 czerwca.
Zobacz treść Dz.U. Nr 113
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA