fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Skarb Państwa chce ograniczyć władzę akcjonariuszy PZU

W 2011 r. skarb państwa nie sprzeda akcji PZU
Rzeczpospolita
Prawo głosu udziałowców ma zostać ograniczone do maksymalnie 10 proc.
Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PZU ma dziś przyjąć zmiany w statucie m.in. ograniczające prawo głosu udziałowców do maksymalnie 10 proc. Wyłączeni z tej zasady mają być tylko ci akcjonariusze, którzy w dniu powzięcia uchwały posiadają więcej niż 10 proc. spółki. Warunek ten spełnia jedynie Skarb Państwa (ma 45,2 proc. akcji PZU).
Akcjonariusze zapowiadają, że będą przeciwko zmianom protestować. – W naszych zasadach ładu korporacyjnego jest zapis mówiący, że jesteśmy przeciwko zmianom w statutach spółek, które powodują nierównoprawne traktowanie akcjonariuszy – mówi Ewa Radkowska-Świętoń, członek zarządu ING PTE, które zarządza największym funduszem emerytalnym na rynku. – A zaproponowane zmiany do statutu PZU to właśnie taka propozycja. Podobna sytuacja była w PKN Orlen i byliśmy przeciwko.
– Chęć wprowadzenia zapisu przez Skarb Państwa jest oczywista z biznesowego punktu widzenia. W ten sposób największy akcjonariusz chce zabezpieczyć swoje interesy i uchronić się przed ewentualnym wrogim przejęciem spółki w przyszłości – mówi „Rz" Andrzej Klesyk, prezes PZU.
Planowana zmiana w zapisie jest jednocześnie wyraźnym sygnałem, że Skarb Państwa chce sprzedać kolejne akcje PZU, nie tracąc wpływu na spółkę. W połowie maja skończyła się blokada na sprzedaż 45 proc. akcji, jakie posiada SP, jednak minister Aleksander Grad już zapowiedział, że w tym roku nie należy spodziewać się oferty PZU.
Skarb Państwa chce również utrzymać zapis o prawie do powoływania i odwoływania jednego członka rady nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia. W proponowanych zmianach jest też zwiększenie maksymalnej liczby członków rady nadzorczej z 9 do 11, a także zapis, że ich liczba zawsze musi być nieparzysta. Ta ostatnia zmiana może stwarzać problemy, gdy jedna osoba zrezygnuje.
– Jako prezes zarządu nie biorę udziału w głosowaniu, jednak z uwagą będę obserwował dzisiejsze posiedzenie – mówi  Klesyk.
Do przegłosowania proponowanych zmian Skarb Państwa potrzebuje zgody 75 proc. uprawnionych do głosowania, zatem przyjęcie nowych zapisów nie będzie tak proste. Na początku obrad ustalone zostanie, czy głosowanie odbywać się będzie en bloc (czyli zgromadzeni wypowiedzą się jednorazowo wobec całości proponowanych zmian), czy będą głosować punkt po punkcie.

Ruszają konkursy do rad nadzorczych PKO BP i PZU

Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło nabór do rad nadzorczych spółek, w których jest dominującym akcjonariuszem.
Resort rozpisał konkurs na jednego – czterech członków rady nadzorczej PKO BP. Obecnie rada nadzorcza banku liczy siedmiu członków, w tym pięciu reprezentuje głównego akcjonariusza – Skarb Państwa. Przewodniczącym rady jest Cezary Banasiński, wcześniej m.in. szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kadencja rady PKO BP już upłynęła, ale mandat członków rady wygasa z chwilą zwołania walnego zgromadzenia banku, które musi się odbyć najpóźniej do końca czerwca.
Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło też konkurs na członków rady nadzorczej PZU. Według osób zbliżonych do spółki nie będzie zmiany na stanowisku przewodniczącej, którą jest Marzena Piszczek. – Kadencja obecnej rady formalnie się skończyła, jednak mandat członków wygasa po walnym zgromadzeniu zaplanowanym na 30 czerwca – mówi Michał Witkowski, rzecznik PZU. Na nową trzyletnią kadencję powołane zostaną maksymalnie cztery osoby. W obecnej radzie, oprócz przewodniczącej, zasiadają Zbigniew Ćwiąkalski, Grażyna Piotrowska-Oliwa, Piotr Maciej Kamiński, Dariusz Filar, Waldemar Maj oraz Krzysztof Dresler. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane do 11 czerwca.
MSP szuka też kandydatów na członków rad nadzorczych GPW i KDPW.
—krześ, zuza
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA