fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mundurowi

Celnicy zarobią na danych, które mają

ROL
Tylko szef Służby Celnej i dyrektor Izby w Warszawie będą udostępniać dane o obrocie towarowym między krajami UE i poza nią
Minister finansów przygotował projekt rozporządzenia określającego tryb udostępniania danych statystycznych i wysokość opłat za przetworzenie informacji, o które występować będą mogły nie tylko organy administracji publicznej, ambasady RP czy NBP, ale i inne podmioty. Np. uczelnie ekonomiczne wykorzystujące dane o obrocie towarowym między państwami Wspólnoty (Intrastat) i spoza niej (Extrastat).
Co ważne, dane udostępniane będą na wniosek, który będzie można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej. Wnioskodawca będzie musiał w nim podać nie tylko informacje o sobie (firma – nazwę, osoba fizyczna – nazwisko i imię, adres siedziby lub zamieszkania) i o sposobie, w jaki zamierza odebrać dane, ale także o zakresie informacji, o które występuje.
Ministerstwo postanowiło też, że informacji będzie udzielał szef Służby Celnej i dyrektor Izby Celnej w Warszawie.
Będą one odpłatne. Wysokość tej opłaty będzie ustalana według skomplikowanego wzoru określonego w projektowanym rozporządzeniu. Jej elementami mają być: ocena pracy merytorycznej według wzoru uwzględniającego m.in. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w kwartale, a także opłata za eksploatację systemu informatycznego. Chodzi o hipotetyczną miesięczną amortyzację środków trwałych.
Etap legislacyjny: konsultacje międzyresortowe
Więcej o służbie celnej czytaj w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA