fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo

Plany legislacyjne w nowym kształcie

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Zamiast tworzyć półroczne programy prac ustawodawczych, rząd będzie planował je na bieżąco i bezterminowo
Sejm uchwalił w piątek (13 maja) reformę zasad planowania legislacji zawartą w projekcie nowelizacji ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
Dziś przepisy zobowiązują rząd do opracowywania programów prac legislacyjnych zawierających projekty założeń ustaw, samych ustaw oraz rozporządzeń Rady Ministrów na kolejne półrocza – wraz z podaniem terminu przekazania gotowych projektów pod obrady rządu. Efektem był znikomy stopień wykonania tych planów i ciągłe opóźnienia.
Niewykonywane plany półroczne zastąpi zatem uzupełniany na bieżąco wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nie będzie w nim żadnych zobowiązujących wskazań co do
terminu opracowania aktu prawnego. Zakładaną datę przyjęcia projektu z wykazu rząd będzie mógł określać oddzielną decyzją.
Raz na pół roku zestawienie takich terminowych projektów rząd będzie przedstawiał Sejmowi. Podobne wykazy zawierały będą również projekty rozporządzeń (aktów wykonawczych do ustaw) premiera oraz ministrów, z tą różnicą, że one będą musiały być opatrzone planowaną datą wydania.
Programy prac legislacyjnych rządu, premiera i poszczególnych ministrów obejmują m.in. informacje o przyczynach wprowadzenia planowanych rozwiązań; wskazanie ich zasadniczej treści, organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu założeń, ustawy czy rozporządzenia oraz dane urzędnika odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentu.
Obecnie efekty prawotwórczej działalności rządu i ministrów obywatele mogą śledzić na internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego.
etap legislacyjny- nowela trafi do Senatu
Czytaj więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA