fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Egzaminy prawnicze:ręcznie czy na komputerze

Fotorzepa, Szymon Laszewski Szymon Laszewski
Zdający na laptopie tegoroczne egzaminy: adwokacki, radcowski i notarialny muszą się liczyć z awaryjnością sprzętu i utratą pliku
Zawsze będą mogli przejść na pisanie odręczne, ale dodatkowego czasu już nie zyskają.
Pod koniec marca Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło konsultacje z izbami adwokackimi i radcowskimi w sprawie odpowiednich zmian w rozporządzeniu o egzaminach. Jest to związane z decyzją ministra sprawiedliwości o możliwości zdawania w 2011 r. egzaminu adwokackiego, radcowskiego i notarialnego przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego.
Jak pisaliśmy w artykule Egzamin na prawnika zdaj przez Internet, z aplikacji będzie można skorzystać wyłącznie przy rozwiązywaniu zadań z części od drugiej do piątej egzaminu adwokackiego i radcowskiego oraz zadań z drugiej i trzeciej części egzaminu notarialnego.
- Osoby, które wybiorą pisanie egzaminu na laptopie z użyciem oprogramowania dostarczonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości będą robiły to na własne ryzyko - zauważa jeden z naszych czytelników, przygotowujący się właśnie do egzaminu. - Wygląda na to, że resort chce za wszelką cenę przerzucić wszelkie ryzyko związane z wadami oprogramowania i ewentualnej utraty danych w czasie egzaminu na zdających. W tej sytuacji zapewne większość aplikantów wybierze pisanie pracy odręcznie.
Inny z czytelników zgłosił nam uwagi do udostępnionej już aplikacji testowej (resort przyjmował zgłoszenia błędów do 4 kwietnia br.). Poprosiliśmy MS o ustosunkowanie się do nich.
Kopia zapasowa
Bezwzględna jest konieczność wprowadzenia automatycznego zapisywania (kolejnych) kopii zapasowych, które tworzyłyby się co 1-2 minuty (albo w innych, ale krótkich odstępach czasu), niezależnie od kopii zapasowej tworzonej przez zdającego. W razie awarii sprzętu, błędu systemu operacyjnego, błędu samej aplikacji (której nigdy niestety wykluczyć nie można) lub innego wypadku (np. awaria zasilania; osoba przechodząca potknie się o kabel zasilający, który wypadnie z laptopa, co wywoła wyłączenie się komputera), jeśli po powtórnym włączeniu sprzętu do dyspozycji zdającego będzie kopia zapasowa zapisana pół godziny wcześniej, może w niej nie być obszernego fragmentu już napisanej pracy.
Dlatego aplikacja powinna uchronić zdającego przed utratą jakiejkolwiek (albo przynajmniej jak najmniejszej) ilości stworzonego już materiału poprzez możliwość dostępu do kopii zapasowej utworzonej automatycznie tuż przed ewentualną awarią sprzętu czy programu. To najważniejsza funkcja programu i zapewnienie ochrony stworzonej pracy powinno być priorytetem, gdyż od tego może zależeć wynik egzaminu.
Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości:
Kopie zapasowe są robione co zadany czas i stosowane do odzyskiwania tekstu przez program lub komisję. Zdający nie może pracować na innym tekście  niż udostępniany (w tym odzyskany z kopii zapasowej) przez program. Kopiowanie treści z innych zbiorów jest zabronione. Wersja testowa miała wyłączoną tę funkcjonalność.
Pliki kopii zapasowych
Powinny być dostępne dla zdającego jako plik edycji tekstu, a nie np. w formacie pdf (w wersji testowej nie było możliwości zbadania tej funkcji, gdyż po kliknięciu "Kopia zapasowa" włączało się okienko "Otwórz plik".
Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości:
Plik pdf jest zapisem końcowej wersji pracy, zawierającej między innymi wybrane elementy Log i oznaczenia zdającego. Zbiór ten nie może być modyfikowany. Próba ingerencji w zapis Pdf lub Log, kopiowanie  tekstów z zewnętrznych zbiorów, może zakończyć się unieważnieniem pracy.
Okienko "Log"
Nie chce się otworzyć, brak możliwości sprawdzenia o co chodzi.
Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości:
Log jest dla Komisji, a nie zdającego.  Zawiera on między innymi stan pracy jest weryfikowany co 60 sekund. Znajomość jego treści nie jest potrzebna zdającemu. Wybrane elementy są zapisywane do pracy końcowej i w ten sposób dostępne zdającemu.
Brak funkcji "kopiuj" oraz "wklej".
Funkcje te są niezbędne przy pisaniu pisma, gdy zachodzi potrzeba zmiany kolejności podniesionej argumentacji. Brak takich funkcji sprowadza aplikację do maszyny do pisania, gdzie nie było możliwości wprowadzania zmian do napisanego już tekstu.W tej sytuacji lepiej pisać pracę ręcznie.
Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości:
Funkcja kopiuj/wklej będzie dodana w aplikacji.
Lewy margines
Zbyt głęboki. Powstaje nieproporcjonalny układ tekstu.
Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości:
Szeroki lewy margines podyktowany jest wszywaniem prac aplikantów do akt
Symbol §
Powinien być łatwiejszy w odszukaniu w "Symbolach". Będzie to najprawdopodobniej jedyny symbol (poza literami i cyframi), jakiego będą używali zdający. Biblioteka symboli jest zbyt obszerna i obejmuje zupełnie niepotrzebne symbole (np. znaki arabskie itp.), przez co bardzo trudno jest znaleźć symbol paragrafu.
Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości:
W finalnej wersji aplikacji będzie oddzielny przycisk na pasku menu do wstawiania symbolu paragrafu
Jak to działa
Zdający otrzymają wersję finalną aplikacji przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).
Minimalne wymagania, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej:
Czytaj więcej:
 
 
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA