fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Zaklęty świat urzędników

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
W ciągu roku nie zmniejszyła się liczba barier, jakie utrudniają prowadzenie biznesu w Polsce. Co więcej jest coraz więcej dziedzin życia gospodarczego gdzie bariery się pojawiają
Tak wynika z ósmej edycji "czarnej listy barier" jaką opublikowała Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
- Dopóki nie zmieni się system stanowienia prawa, tak długo nasza lista, publikowana co roku nie będzie krótsza - przyznaje Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan. Przedsiębiorcy skupieni w Konfederacji wymienili w tej edycji 360 biurokratycznych utrudnień. Większość z nich pokazuje nadmierną szczegółowość lub restrykcyjność przepisów, ale są takie dziedziny jak na przykład handel CO2, gdzie brak uregulowań prawnych tworzy komplikacje. - Dla firm wciąż najpoważniejszymi przeszkodami są te związane z procesem inwestycyjnym, ale w zeszłym roku pojawiły się problemy wynikające ze zmieniających się przepisów podatkowych - dodała Henryka Bochniarz.
Z porównań międzynarodowych wynika, że warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce nadal należą do najtrudniejszych w Europie. Przedsiębiorcy ponoszą szczególnie wysokie koszty związane z rejestracją i upadłością firmy, realizacją obowiązków podatkowych, prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, rozstrzyganiem sporów i dochodzeniem należności, realizacją inwestycji budowlanych.
- Rząd przeprowadził 40 nowelizacji ustaw podatkowych, ale w ich wyniku liczba barier podatkowych nie została ograniczona, a nawet uległa wydłużeniu - tłumaczy Katarzyna Urbańska, ekspert Lewiatana.  - W samej ustawie o vat wprowadzono ok 100 zmian podatkowych. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają wprowadzenie e - faktur. Natomiast nie do przyjęcia i powtórzenia w przyszłości jest sposób procedowania i wdrażania zmian. Przedsiębiorcom dano kilkanaście dni na dostosowanie swojej działalności, co zwiększyło koszty takiej operacji - tłumaczy Katarzyna Urbańska.
Zdaniem przedsiębiorców największą porażką jest sposób wprowadzenia "jednego okienka" - zakładania działalności gospodarczej jest teraz jeszcze trudniejsze i dłuższe. Dzieje się tak, bo nie ma spójnego systemu informatycznego pomiędzy różnymi urzędami
Lewiatan uważa, że szkoda, iż nie wykorzystano zmian stawek vat do ich ujednolicenia stawek. - Przedsiębiorcy ponieśli wysokie koszty operacji bez korzyści w postaci uproszczenia systemu. - uważa Henryka Bochniarz.
W ustawodawstwie pracy niewiele się zmieniło: pozytywnie oceniamy nowelizację ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, negatywnie zaś wprowadzenie dnia wolnego od pracy w święto Trzech Króli.- wymienia Jeremii Mordasewicz, ekspert PKPP Lewiatan. Ale zwraca szczególną uwagę:  - Droga do pozwolenia na budowę nie uległa skróceniu. Nadal bolączką jest przewlekłość i nieprzewidywalność procedur administracyjnych. Nie doczekaliśmy się zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym, która miała skłonić władze samorządowe do uchwalania planów i w konsekwencji ułatwić realizacje inwestycji, a jednocześnie zachowanie ładu przestrzennego.
Przedsiębiorcy przypominają i wskazują to jako barierę, iż nadal nie ma decyzji co do zasad przyznawania nieodpłatnych pozwoleń na CO2 oraz przeznaczenia środków uzyskanych z aukcji pozwoleń CO2. Utrzymane zostały ceny regulowane energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Związane z tymi regulacjami ryzyko zniechęca do inwestowania.
Lewiatan pozytywnie ocenia powoli wprowadzaną informatyzację w administracji, wprowadzono elektroniczny rejestr ksiąg wieczystych i elektroniczne postępowanie w sądzie oraz zmiany deregulacyjne, nad którymi kończą się prace legislacyjne:
zastąpieniem zaświadczeń oświadczeniami, uproszczeniem rejestracji spółek, leasingiem konsumenckim, elektronicznym KRS. Szkoda, że zawieszono prace nad prawem holdingowym. Ale nadal możliwości elektronicznego kontaktowania się z urzędami publicznymi są ograniczone.
- Niestety, wiele projektów nad którymi trwają prace niesie zagrożenia: nowelizacja prawa zamówień publicznych umożliwi arbitralne wykluczanie i szantażowanie wykonawców, projekt ustawy o utrzymaniu czystości w gminach nie gwarantuje zachowania uczciwej konkurencji, ustawa o refundacji leków obciąży firmy farmaceutyczne dodatkowym podatkiem i ryzykiem. - dodaje Jeremii Mordasewicz.
Zdaniem Henryki Bochniarz tak długo dopóki nie zmieni się sposób stanowienia prawa na bardziej przejrzysty, z rzeczywistymi konsultacjami społecznymi i ocenami skutków regulacji lista Lewiatana będzie wciąż obszerna - Administracja tak zmienia przepisy by ułatwić pracę sobie, a nie prowadzenie biznesu - dodaje.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA