fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bezpłatna pomoc prawna

Wkrótce poznamy Prawnika Pro Bono

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Znamy nazwiska 36 kandydatów, spośród których zostanie wybrany tegoroczny Prawnik Pro Bono
Już osiem lat organizowany jest konkurs na Prawnika Pro Bono.
W tym roku zwycięzca zostanie wybrany spośród 36 kandydatów. Najwięcej wśród nich jest radców prawnych i adwokatów (22 osoby). Są też doradcy podatkowi (2), pracownicy naukowi (4), a także urzędnicy oraz adwokaci, w tym na emeryturze. Pochodzą z całej Polski, najwięcej jest z Warszawy. Z roku na rok przybywa jednak kandydatur z mniejszych miast, takich jak: Nowy Sącz, Stargard Szczeciński, Skarżysko-Kamienna. Nominacje nadesłały organizacje pozarządowe, samorządy prawnicze, a także osoby, którym udzielono wsparcia.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. „Rzeczpospolita" nieprzerwanie od ośmiu lat sprawuje nad nim patronat medialny. Konkurs promuje prawników, którzy udzielają darmowych porad prawnych, uczą innych prawa lub służą swoją wiedzą m.in. organizacjom pozarządowym. Mogą to być także osoby, które zakładają organizacje społeczne niosące pomoc charytatywną lub działają na ich rzecz. Kandydatów do tytułu Prawnik Pro Bono może zgłosić każdy, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. W kapitule konkursu zasiadają wybitni polscy prawnicy.   NOMINOWANA/Y SKĄD POCHODZI? NOMINUJĄCY TYTUŁ GDZIE POMAGA? KILKA SŁÓW… 1. Joanna Agacka - Indecka Warszawa Adw. Andrzej Zwara, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Adwokat Ogólnopolski Dzień Bezpłatnych Porad Prawnych - 22 lata w zawodzie prawniczym,
- od 2007 r. Prezes NRA
- w 2009 r. odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Orła Białego 2. Elwira Augustyn Stargard      
Szczeciński Fundacja „Talent Promocja Sport” Adwokat Fundacja „Talent Promocja Sport” oraz Stowarzyszenie „Serce Dzieciom” Stargard Szczeciński - 5 lat w zawodzie prawniczym, 3. Bożena Bętkowska Skarżysko - Kamienna Starostwo Powiatowe w Skarżysku  - Kamiennej Prawniczka - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej Klub Integracji Społecznej Skarżysko - Kamienna - od 1998 r. radna powiatu skarżyskiego
- od 2001 r. pomaga najuboższym mieszkańcom powiatu skarżyskiego 4. Wiesława Borczyk Nowy Sącz Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu Radca Prawny Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Sądecki Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Nowym Sączu - od 40 lat w zawodzie prawniczym,
- inicjatorka utworzenia Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Sądeckiego Ośrodka Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego 5. Edyta Dąbrowska - Ziemka Warszawa Fundacja Centrum Praw Kobiet Adwokat Fundacja Centrum Praw Kobiet - od 8 lat w zawodzie prawniczym
- z ramienia Okręgowej Rady Adwokackiej koordynatorka w sprawach dla pokrzywdzonych współpracuje na zasadach pro bono z Fundacją Centrum Praw Kobiet 6. Andrzej Dramiński
- nominowany w V edycji Konkursu Prawnik Pro Bono Olsztyn Stowarzyszenie na Rzecz Chorych i Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Olsztynie Radca Prawny Stowarzyszenie na Rzecz Chorych i Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Olsztynie - od 27 lat w zawodzie prawniczym
- współpraca z OTZ „Anonimowy Przyjaciel
- odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 7. Edward J. Duliński
- nominowany w VI i VII edycji Konkursu Prawnik Pro Bono Mysłowice SLD Rada Miejska w Mysłowicach oraz Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” w Mysłowicach Doradca podatkowy - prawnik Rada Miejska SLD, Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” w Mysłowicach - od 28 lat w zawodzie prawniczym
- członek komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UM w Mysłowicach
- współorganizator akcji „Lato na murawie”
- sekretarz Stowarzyszenia „Bezpieczne miasto” w Mysłowicach 8. Maciej Grela
- nominowany w VII edycji Konkursu Prawnik Pro Bono Warszawa Fundacja Kocialandia Doradca podatkowy Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych program „Centrum Pro Bono” oraz PAH - od 5 lat w zawodzie prawniczym
-pomocnik Fundacji Kocialandia w postępowaniu przed SKO 9. Ireneusz C. Kamiński Warszawa Witomiła Wołk - Jezierska Prawnik – nauczyciel akademicki, pracownik naukowy Europejska Fundacja Praw Człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Klub Jagielloński - od 23 lat w zawodzie prawniczym
- działalność opozycyjna w okresie PRL
- pracownik Instytutu PAN
- koordynator grupy ekspertów z 10 państw Europy Środkowo-Wschodniej kandydujących do UE 10. Janusz Kaczmarek Gdańsk - Izabela Szoll - Czapczyk, -Międzynarodowe Centrum Spotkań i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum, - Stowarzyszenie na Rzecz Poszkodowanych przez Instytucje Państwa, -Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Guzowate Radca Prawny Kancelaria Radcowska, Stowarzyszenie na Rzecz Poszkodowanych przez Instytucje Państwa, Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Guzowate - od 18 lat w zawodzie prawniczym
- współorganizator programu „Razem przeciw przemocy” dla szkół i ośrodków wychowawczych
- nagroda Gazety Prawnej za działanie na rzecz dobrego prawa „Bona Lex” w 2007 r.
- prokurator Krajowy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 11. Kalina Kluza – Cygan Katowice Izba Adwokacka w Katowicach Adwokat Kancelaria Adwokacka w Katowicach - od 2 lat w zawodzie prawniczym
- II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Przeglądu Prawa Handlowego
- pomoc górnikom i ich rodzinom poszkodowanym w tragedii Kopalni „Wujek – Śląsk”
- współorganizatorka pomocy prawnej dla powodzian – akcja w Bieruniu
- Administratorka Bezpieczeństwa Informacji KRA i AA 12. Joanna Marta Kowalska Warszawa Anna Więcka Prawniczka, aplikant adwokacki, doktorantka WPIA UW Fundacja Mam Prawo - od 6 lat w zawodzie prawniczym
- prezeska Fundacji Mam Prawo
- wolontariuszka Domu Dziecka nr 6 w Konstancinie 13. Paweł Kuglarz Warszawa Magdalena Zawierucha Radca prawny BEITEN BURKHARD P. DASZKOWSKI SP.K - 20 lat w zawodzie prawniczy
- członek Zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego, - założyciel oraz wiceprezes Stowarzyszenia Syndyków, Rzeczoznawców i Doradców Gospodarczych Polska-Europa
- członek Stowarzyszenia INSOL Europe 14. Andrzej Litwak Łomianki Bernard Wielgo, prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej Prawnik Parafia kościoła rzymsko-katolickiego w Łomiankach pod wezwaniem św. Małgorzaty - 50 lat w zawodzie prawniczym
- działalność opozycyjna w ramach Stronnictwa Demokratycznego
- odznaczony medalem „1000 lecia chrześcijaństwa w Polsce” przez Rząd na uchodźctwie oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 15. Tatiana Marszałek Dzikowo Stowarzyszenie na rzecz Osób z Wadami Rąk „W Naszych Rękach” Radca prawny Stowarzyszenie na rzecz Osób z Wadami Rąk „W Naszych Rękach” - od 7 lat w zawodzie prawniczym
- pomoc Fundacji Zdarzeń Niezwykłych w Toruniu 16. Roman Nowosielski
- wyróżniony w VII edycji Konkursu Prawnik Pro Bono Gdańsk - Związek Sybiraków Oddział Gdańsk, - Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę – Zarząd Województwa pomorskiego w Gdańsku, - Wicjusz Natoniewski. Adwokat - Kancelaria prawnicza Nowosielski Grotkowicz, Rodziny ofiar zbrodni katyńskiej, - Dziennik Bałtycki, - Radio Gdańsk, Pracodawcy Pomorza, - Miejska Stacja pogotowia ratunkowego w Gdyni, - Gdańska Fundacja Dobroczynności, Fundacja Adwokatury Polskiej, - Fundacja Serce Dziecku. - od 30 lat w zawodzie prawniczym
- odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem „25 – lecia Solidarności”, Medalem Pamiatkowym Ministra Sprawiedliwości oraz Złotą Odznaką – Adwokatura Zasłużonym
- pomoc prawna na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 17. Lech Obara
- nominowany w II i VII edycji Konkursu Prawnik Pro Bono Nowa Wieś Stowarzyszenie na Rzecz Praw Kobiet i Rodziny Radca prawny Stowarzyszenie na Rzecz Praw Kobiet i Rodziny - 38 lat w zawodzie prawniczym
- członek Stowarzyszenia „Stop Wyzyskowi” oraz „Ruchu Prawników przeciw Niemieckim Roszczeniom Rewindykacyjnym”
- pomoc prawna pracownikom wielkich korporacji np. „Biedronka”, „Lidl”, „E.Lecler”
- współpraca z Helsińską Fundacją Praw Człowieka 18. Szymon Osowski Szczecin Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich Prawnik, trener, doktorant Uniwersytetu Szczecińskiego. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich oraz program Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej. - od 6 lat w zawodzie prawniczym
- absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych
- współtwórca Programu Pyrzycka Akademia Zmiany dla Stowarzyszenia POLITES 19. Marta Paczkowska - Przypis Poznań Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna Prawnik – konsultant prawny, aplikacja radcowska Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. - 3 lata w zawodzie prawniczym 20. Mikołaj Pietrzak
- nominowany w VII edycji Konkursu Prawnik Pro Bono Warszawa Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Fundacja Greenpeace Polska Adwokat - Helsińska Fundacja Praw Człowieka Program Spraw Precedensowych oraz Program „Praw Człowieka a rozliczenia z przeszłością”,
- Fundacja Greenpeace Polska - 13 lat w zawodzie prawniczym
- przewodniczący Komisji Praw Człowieka NRA
- prowadzi liczne postępowania lustracyjne oraz postępowania przed IPN 21. Franciszka Pniewska
- nominowana w II i V edycji Konkursu Prawnik Pro Boni oraz wyróżniona w VI i VII edycji Konkursu Prawnik Pro Bono Koszalin Stowarzyszenie „VOCATIO DEI” Radca prawny Katolicka Poradnia Rodzinna w Koszalinie przy ul. Andersa 24. - od 28 lat w zawodzie prawniczym
-wyróżniona w konkursie „Kryształowe Serce radcy Prawnego” oraz „Radość płynie z Nadziei” im. Kard. Ignacego Jeża 22. Małgorzata Pol – Drzewoska
- nominowana w II, IV i V edycji Konkursu Prawnik Pro Bono Wielgomyły Stowarzyszenie na Rzecz Ofiar Pomocy w Rodzinie „Masz Prawo” Prawnik – emeryt Biuro Poradnictwa Obywatelskiego w Bełchatowie, - Stowarzyszenie na Rzecz Ofiar Pomocy w Rodzinie „Masz Prawo” w Radomsku oraz dom prywatny. - od 15 w zawodzie prawniczym
- inicjatorka i założycielka Stowarzyszenia na Rzecz Ofiar Pomocy w Rodzinie „Masz Prawo” w Radomsku
-członkini Stowarzyszenia „Niebieska linia”, Prezeska Fundacji Dom Samotnej Matki Rogowcu 23. Marcin Serafin Warszawa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Prawnik Kancelaria Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna - od 5 lat w zawodzie prawniczym
- członek zarządu Krakowskiej Fundacji Oświatowej 24. Bartłomiej Sochański Szczecin Irena i Gustaw Erhard Adwokat Kancelaria Sochański & Manik Adwokaci sp. j. - od 30 lat w zawodzie prawniczym
- były Prezydent Szczecina
- delegat Polski na Kongres Władz Lokalnych Rady Europy
- występował w licznych procesach przed Trybunałem w Strasburgu oraz Trybunałem Konstytucyjnym 25. Agnieszka Sontowska Warszawa Stowarzyszenie Parasol Prawny Radca prawny Stowarzyszenie Parasol Prawny - od 5 lat w zawodzie prawniczym
- założycielka Stowarzyszenia Parasol Polski
- udział w pracach nad programem: Internet drogą do edukacji i aktywizacji „IDEA 2010-2015” 26. Adam Stradowski Warszawa Elzbieta Kraska Radca prawny Towarzystwo przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie. - od 10 lat w zawodzie prawniczym
- były pracownik Ministerstwa Zdrowia
- prowadzi Dom Pomocy Społecznej przy ul. Solec 27. Magdalena Szepczyńska Kraków Ars Legis – Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników Radca prawny Poradnia Prawa Mieszkaniowego i Spadkowego prowadzona przez Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników - 12 lat w zawodzie prawniczym
- wieloletni kierownik Poradni 28. Anatol Szturmak
- nominowany w VII edycji Konkursu Prawnik pro Bono Janowiec Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą Prawnik – emeryt Biuro Porad Obywatelskich w Puławach – Filia w Janowcu - od 50 lat w zawodzie prawniczym
- organizator Krajowego Urzędu Pracy
- zaangażowany w życie miasta Janowiec 29. Krzysztof Śmiszek Warszawa Kampania Przeciw Homofobii -Prawnik
- doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu warszawskiego - Kampania Przeciw Homofonii
- Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego - 11 lat w zawodzie prawniczym
- były prawnik w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
- liczne szkolenia w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz publikacje
- były prawnik EQUINET – Europejskiej Współpracy Urzędów ds. Równego Traktowania w Brukseli 30. Wojciech Śliż
- nominowany w VII edycji Konkursu Prawnik Pro Bono Warszawa - Federacja Polskich Banków Żywności, centrum ds. Klęsk i Katastrof Żywiołowych  „Tratwa”, - Fundacja PricewaterhouseCoopers „Podaruj siebie”. Doradca podatkowy PwC/ Program Usług Pro Bono - od 14 lat w zawodzie prawniczym
- współpraca m.in. z Amnesty International,  Fundacją TVN „Nie jesteś sam”, POLSAT
- inicjator Koalicji „Charytatywny SMS bez VAT”
- sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych 31. Maciej Ślusarek Warszawa Katarzyna Sadło Adwokat - Centrum pro Bono, - Helsińska Fundacja Praw Człowieka Program Spraw Precedensowych, - - Fundacja Rak’N”Roll, Fundacja PANAPTYKON, - Fundacja Psychoonkologii „Ogród Nadziei”, - Fundacja „Projekt Polska”, - Fundacja „Bęc zmiana”. - od 16 lat w zawodzie prawniczym,
- sędzia Sadu Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
- arbiter w Centrum Mediacyjnym i Stałego Sądu Polubownego Sądu przy Fundacji Adwokatury Polskiej i w Ośrodku Badawczym Adwokatury im. Adw. W. Bayera 32. Maria Tomułowicz Olsztyn - Okręgowa Izba Radców w Olsztynie
- Kampania Przeciw Homofobii Radca prawny - Ośrodek Prawno – Mediacyjny Fundacji Inicjatyw Kobiet Aktywnych - Domy Opieki Społecznej w Olsztynie,
-Polskie Radio Olsztyn
- Poradnia Prawna Zarządu miejskiego Ligi Kobiet w Olsztynie - ponad 40 lat w zawodzie prawniczym
- odznaczona Krzyżem Kawalerskim, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką zasłużonego dla Warmii i Mazur,
- otrzymała w 2011 tytuł honorowy „Kryształowe Serca Radcy prawnego”
- członek Federacji Zawodów Prawniczych przy ONZ 33. Dariusz Wilczewski
- nominowany w VI i VII edycji Konkursu Prawnik Pro Bono Konin Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ Prawnik,
Aplikacja prokuratorska Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ - od 9 lat w zawodzie prawniczym
- mediator wpisany na listę SO
- angażuje się w życie miasta Konin
- harcerz oraz żeglarz
- inicjator uruchomienia bezpłatnych porad prawnych przy Fundacji PODAJ DALEJ 34. Łukasz Wójcik Opole Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „To Człowiek” Adwokat Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „To Człowiek” - od 10 lat w zawodzie prawniczym
- sześciokrotny uczestnik Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników w zespole piłkarskim „Orły Temidy”, w tym trzykrotny mistrz Polski 35. Sylwia Zarzycka Krzeptów, gm. Kąty Wrocławskie Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim Radca prawny Kancelaria „CASUS ZARZYCKA & Wspólnicy Kancelaria Prawna” oraz Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Fundacja Mam Marzenie - od 11 lat w zawodzie prawniczym
-laureatka „Kryształowego Serca Radcy prawnego” w 2011 36. Michał Żemojda Rybie Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja Ap. w Rybiu Radca prawny Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja Ap. w Rybiu - od 34 lata w zawodzie prawniczym
- laureat „Kryształowego Serca Radcy prawnego” w 2008 r.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA