fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

CIT-8: premie dla kontrahentów a koszty uzyskania przychodu

Przy wypełnianiu zeznania za 2010 r. warto przejrzeć księgi, aby sprawdzić, czy wszystkie przychody i koszty zostały ujęte prawidłowo
-  Zawarliśmy z kontrahentami umowy, na podstawie których wypłacamy im premie pieniężne w wysokości 3 proc. rocznej wartości zamówień. W umowach tych nie ma szczegółowych postanowień co do warunków przyznania premii (jest tylko ogólny zapis, że przysługuje ona, jeżeli roczne zamówienie przekroczy ustalony poziom).
Wypłaty dokumentowane są notami księgowymi, które zostaną ujęte w księgach rachunkowych 2011 r. W którym roku należy zaliczyć premie do kosztów uzyskania przychodów?
Odpowiada Renata Madej-Miazga doradca podatkowy, menedżer w zespole Tax Management & Accounting Services, biuro PwC w Krakowie
Niestety, nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Ustawa o CIT nie daje bowiem jasnej odpowiedzi, czy premie pieniężne należy traktować jako koszty bezpośrednie, alokowane do okresu, w którym osiągnięto odpowiadające im przychody, czy też pośrednie, potrącane w dacie ich ujęcia w księgach rachunkowych.
Najnowsze interpretacje wskazują, że według organów podatkowych premia pieniężna ma charakter kosztu bezpośredniego. Stąd też koszt premii pieniężnej dotyczącej poprzedniego roku, który zostanie poniesiony w roku kolejnym, powinien zostać potrącony w poprzednim roku podatkowym.
Przy czym należy pamiętać, że mówimy o koszcie premii poniesionym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, nie później jednak niż do upływu terminu na złożenie zeznania.
Koszty premii poniesione po tym dniu są potrącane w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie, tj. w roku 2011. W analizowanym przypadku znajdą zastosowanie przepisy art. 15 ust. 4b i 4c ustawy CIT.
Zobacz:
Inne odpowiedzi na pytania czytelników z dyżuru na temat CIT-8:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA