fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Japonia: Podzwonne dla elektrowni atomowych

AFP
W japońskiej elektrowni atomowej Fukushima trwa akcja ratownicza. Nastąpiła eksplozja, prawdopodobnie wodoru, na bloku 1, a dyspozytorzy elektrowni zdecydowali się na awaryjne uwolnienie do atmosfery skażonej pary
W sterowni elektrowni promieniowanie wzrosło 1000 razy a w otoczeni 8 razy. Wykryto radioaktywny Cez, co wskazuje, że mogło dojść do odsłonięcia rdzenia reaktora. Reaktory napełniono wodą morską, co nie jest typową procedurą i świadczy o desperacji służb ratowniczych. Największe obawy są związane z trzecim reaktorem, gdzie może również wystąpić eksplozja, a który jest częściowo napełniony paliwem plutonowym, znacznie groźniejszym od uranowego.
Raport specjalny rp.pl tsunami w Japonii
Awarii w Fukushima przydzielono początkowo stopień cztery a obecnie podniesiono do poziomu pięć, taki jaki odpowiadał dużej awarii w USA w elektrowni Three Miles Island – Czernobyl otrzymał stopień siedem. Rząd japoński pomimo braku środków zarządził ewakuacje najpierw w promieniu 5 km, a następnie kolejno strefę poszerzono do 20km. Do niedzieli w południe ewakuowano ponad 100 000 osób z terenów narażonych na skażenie.
Chociaż informacje przekazywane przez rząd japoński i firmy energetyczne są dosyć skąpe, co wynika z obawy o powstania paniki, to nawet z tych strzępków informacji, szczególnie dotyczących działań ekip ratowniczych, można wywnioskować, że sytuacja jest bardzo poważna. Każda awaria w elektrowni atomowej jest poważna, grozi skażeniem terenu oraz ludności mieszkającej w pobliżu. Największe katastrofy nuklearne w historii W zasadzie po takiej awarii, jak stopień 5 i więcej, elektrownia nie nadaje się do użytku, chociaż dalej stanowi groźbę, ze względu na zgromadzone setki ton wysoko radioaktywnego paliwa. Miejmy nadzieję, że ekipom ratowniczym uda się ograniczyć skutki awarii w Fukushima, a mieszkańcy okolic będą mogli z czasem wrócić do domów. Jednak w świadomości ludzkiej pozostanie pamięć o kolejnej katastrofie w elektrowni atomowej i strach przed jej skutkami.
Chociaż eksperci zajmujący się fizyką i procesami promieniotwórczymi będą starali pomniejszyć rozmiary i skutki katastrofy, to w świadomość zwykłego obywatela, być może niedouczonego, jak twierdzą eksperci, Zdjęcia na rp.pl
Japończycy po
kataklizmie
pojawi się obawa, która każe zastanawiać się; czy musimy budować elektrownie atomowe? Czy musimy podejmować tak wielkie ryzyko? Czy potrzeby energetyczne mogą być zaspokojone w inny sposób? Klimat dla budowy elektrowni atomowych pogorszy się, a uzyskanie akceptacji społeczeństwa będzie bardzo trudne, co spowoduje odchodzenie od elektrowni atomowych, szczególnie w Europie.
Takie pytania stają przed wszystkimi społeczeństwami, a szczególnie ważne są w Polsce, gdzie dopiero trwa początkowy proces wdrażania programu energetyki jądrowej. Energia atomowa jest zawsze niebezpieczna. Wyzwalamy siły, których do końca nie znamy i których nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować. Wprowadzanie energetyki jądrowej, to jak zapraszanie diabła do gry, w której stawką jest nasze życie.
 
Władysław Mielczarski, Profesor  Politechniki Łódzkiej, ekspert European Energy Institute
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA