fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Darowizna musi być przemyślana

Zmieniły się zasady odpisu na cele dobroczynne. Nie trzeba podawać nazwy OPP, a lista uprawnionych jest krótsza
W rozliczeniu za 2010 r. podatnicy już po raz ósmy mogą przekazać 1 proc. na cele dobroczynne. Teraz jest to jeszcze łatwiejsze, gdyż nie trzeba już podawać nazwy wybranej organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wpisać w zeznaniu jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz kwotę 1 proc. Takie uproszczenie wprowadziła nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 22 stycznia 2010 r., której część przepisów weszła w życie z początkiem 2011 r.

Ważne sprawozdania

Ustawa zaostrzyła też warunki, jakie musi spełnić organizacja ubiegająca się o wsparcie. Urząd skarbowy przekaże 1 proc. podatku tylko tym podmiotom, które złożyły na czas finansowe i merytoryczne sprawozdanie z działalności. Ich listę można znaleźć w wykazie na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips. gov.pl/bip/index.php?idkat= 2268. Znalazło się tam 6,7 tys. organizacji, a około 1,5 tys. nie spełniło wymaganych warunków.
– Podatnicy muszą sprawdzić, czy wybrana przez nich organizacja na pewno znalazła się na liście. W przeciwnym razie zmarnują 1 proc. – mówi Julia Kluczyńska, koordynatorka programu Centrum Pro Bono.
Zachęca też, by przed podjęciem decyzji zapoznać się ze sprawozdaniem danej OPP za poprzedni rok. Warto również wspierać organizacje lokalne, których działalność można obserwować bezpośrednio w swoim otoczeniu.
Niepokoi to, że większość podatników przekazuje 1 proc. podatku bezrefleksyjnie, w rezultacie powiększają oni milionowe konta najbardziej rozpoznawalnych medialnie organizacji. Tymczasem organizacje warte naszego wsparcia możemy rozpoznać po rzetelnym sprawozdaniu zamieszczonym na stronie internetowej, po odpowiedzi na e-mail z pytaniami o działalność, jeśli zechcemy taki wysłać, i po stronie internetowej – dodaje Julia Kluczyńska.

Przeciw nadużyciom

– Zdecydowana większość OPP działa rzetelnie i przejrzyście, realizując ważne cele społeczne. Nie tylko warto im przekazać 1 proc., ale także wesprzeć darowizną. Jednym z wyjątków budzących kontrowersje jest działanie Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła, które proponuje obchodzenie prawa innym organizacjom, nieobecnym na liście uprawnionych do 1 proc. Przedstawiciele organizacji pozarządowych protestują przeciw tego typu nadużyciom – mówi Magdalena Pękacka z Forum Darczyńców w Polsce, zrzeszającego fundacje i stowarzyszenia grantodawcze.
357 mln zł na cele dobroczynne przekazali podatnicy w rozliczeniu za 2009 rok
List otwarty w tej sprawie podpisały wczoraj m.in. Polska Akcja Humanitarna, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja im. Stefana Batorego oraz członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła zaproponowało mianowicie na swoich stronach internetowych, by organizacje niemogące w tym roku samodzielnie zbierać 1 proc. podpisały z nim umowy, które za 500 zł tzw. opłaty członkowskiej umożliwią im korzystanie z darowizn zebranych przez Przyjazną Szkołę.
Według Ministerstwa Finansów w rozliczeniu za 2009 r. Przyjazna Szkoła zebrała 3,8 mln zł i znalazła się na ósmym miejscu pod względem wysokości środków przekazanych przez podatników.
„Apelujemy, by podatnicy, podejmując decyzję o przekazaniu 1 proc. podatku wybranej organizacji, sprawdzili, w jaki sposób wydaje ona środki – czy prowadzi działalność na rzecz dobra wspólnego, czy też ogranicza się wyłącznie do roli akwizytora, nadużywając w ten sposób statusu organizacji pożytku publicznego" – napisali przedstawiciele organizacji pozarządowych w liście otwartym.
Czytaj też:
 
Polecamy » PIT 2010
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA