fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Kłopot z nagrywaniem rozpraw

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Rzecznik praw obywatelskich interweniuje u ministra sprawiedliwości w sprawie rejestracji procesu
Do rzecznika poskarżył się obywatel, któremu sąd zabronił nagrywania. Jak podawał, przed rozpoczęciem jawnej rozprawy przewodnicząca nakazała wyłączenie urządzeń nagrywających.
Niebawem problem ma zniknąć, ponieważ Ministerstwo Sprawiedliwości przymierza się do powszechnego nagrywania przebiegu rozprawy. Na razie wciąż istnieje.
Przepisy regulujące przebieg posiedzeń sądowych zostały znowelizowane w procedurze cywilnej rok temu. Przebieg posiedzenia jawnego protokolant rejestruje za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz sporządza protokół pisemnie pod kierunkiem przewodniczącego.
Art. 157 kodeksu postępowania cywilnego dopuszcza sporządzanie protokołu wyłącznie pisemnie pod kierunkiem przewodniczącego, jeżeli ze względów technicznych utrwalanie przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego nie jest możliwe.
Dlatego też rodzi się pytanie, czy w opisanych sytuacjach strona ma prawo do rejestrowania przebiegu jawnego posiedzenia. Obowiązujące przepisy problemu tego jednoznacznie nie rozstrzygają.
Konieczne jest zatem – zdaniem rzecznika – uregulowanie dopuszczalności takich działań w przepisach. Rzecznik podnosi też, że brakuje w procedurze cywilnej przepisów takich jak w procedurze karnej. Chodzi o art. 358 kodeksu postępowania karnego uzależniający możliwość rejestrowania przebiegu rozprawy od zgody przewodniczącego. Inne przepisy nie zakazują takiego zachowania stron.
Wzgląd na ochronę wolności i praw obywatelskich przemawia za jednoznacznym uregulowaniem dopuszczalności takich działań w przepisach obowiązujących, ponieważ sądy mają możliwość stosowania interwencji policji sesyjnej, w przypadkach gdy uznają utrwalanie bez uzyskanej zgody za zakłócenie przebiegu postępowania.
Rzecznik prosi ministra, aby się zastanowił, czy nie jest potrzebna inicjatywa legislacyjna, by to zmienić.
Pyta także o rozporządzenie, które ma załatwić kwestię nagrywania rozpraw. Dzięki niemu kamera ma filmować przebieg rozprawy, a potem przekazywać do systemu komputerowego. Jak sprawdziliśmy, projekt utknął w uzgodnieniach międzyresortowych.
Zobacz serwisy:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA