fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Od 1 lipca dowody osobiste będą wydawane z czipem

Fotorzepa, Darek Golik DG Darek Golik
Jak gminy mają przygotować się do wydawania i korzystania z nowych dowodów osobistych? W tym celu uruchomiono portal mojdowod.pl
1 lipca 2011 r. wchodzi w życie ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz U. z  10 września 2010 r. Nr 167, poz. 1131), która nakazuje wydawanie dowodów już w nowej postaci. Dowody osobiste wydane przed dniem 1 lipca 2011 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.
Na portalu mojdowod.pl znajdują się informacje dotyczące przygotowań do wydawania od lipca br. nowych dowodów tożsamości wyposażonych w mikroprocesor umożliwiający uwierzytelnianie jego posiadacza w systemach informatycznych jednostek sektora publicznego.
Od lipca dowody osobiste z czipemElektroniczny dowód osobisty - dokument tożsamości wzbogacony o mikroprocesor - będzie nie tylko zawierał bezpłatny podpis elektroniczny, ale też będzie spełniał funkcję klucza, umożliwiając dostęp do znajdujących się w rejestrach państwowych danych, dotyczących obywatela.
Na stronie mojdowod.pl można znaleźć m.in. omówienie aplikacji Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika (ZMOKU). Program będzie wykorzystywany przez gminy do przyjmowania i obsługi pisemnego i elektronicznego wniosku o wydanie dowodu osobistego.Także spraw meldunkowych, sporządzania aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu.
ZMOKU to oprogramowanie przystosowane do przeglądania i zasilania Systemu Rejestrów Państwowych takich jak PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, a w przyszłości również Centralny Rejestr Aktów Stanu Cywilnego.
Jest on przeznaczony dla użytkowników końcowych - urzędników gminnych i będzie składał się z trzech modułów, odpowiedzialnych za obsługę ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego.
Oprogramowanie ZMOKU zostanie zainstalowane i przekazane do użytkowania urzędom gminnym bezpłatnie. W ramach wdrożenia ZMOKU wykonawca systemu przeprowadzi również szkolenie dla użytkowników systemu oraz zapewni dziesięciogodzinne wsparcie techniczne w gminie. Obok ZMOKU funkcjonować będzie także System Zgłoszeniowy na potrzeby obsługi błędów i incydentów zgłaszanych przez użytkowników ZMOKU.
Wykorzystanie modułów ZMOKU do obsługi spraw ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego będzie uzależnione od decyzji gminy. Dopuszcza się dalsze stosowanie wykorzystywanych dotychczas aplikacji alternatywnych (zakupionych lub opracowanych przez gminy samodzielnie) pod warunkiem, że będą one dostosowane do obowiązującego stanu prawnego oraz będą wykorzystywały interfejs komunikacji z rejestrami centralnymi, określony przez MSWiA.
Przewidywana jest także komunikacja ZMOKU z systemami typu "Elektroniczny Obieg Dokumentów" - interakcja z e-PUAP w zakresie składania wniosków i pism do urzędów przez Internet.
Na temat nowych dowodów obywatelskich czytaj także w artykułach:
Zobacz więcej na temat
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA