fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Burmistrz odmówił dofinansowania biblii PHP dla bezrobotnego

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Burmistrz odmówił bezrobotnemu sfinansowania książki do nauki programowania stron www. Sąd zgodził się, że nie jest to zakup niezbędny
Bezrobotny, utrzymujący się jedynie z małego gospodarstwa rolnego i ze środków pomocy społecznej, wystąpił do burmistrza o przyznanie zasiłku celowego na zakup tzw. biblii PHP, czyli podręcznika dotyczącego tworzenia witryn www. Burmistrz odmówił, a sąd przyznał rację burmistrzowi (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 18 stycznia 2011 r., sygnatura akt: II SA/Lu 746/10).
Sąd argumentował, że według ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. DzU z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Pomoc społeczna jest przyznawana jedynie na potrzeby bytowe
Sąd zwrócił uwagę, że jakkolwiek wyliczenie celów uzasadniających przyznanie świadczenia ma charakter przykładowy, to jasno z nich wynika, że chodzi o zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, tj. takiej, która jest związana z codziennym życiem i codziennym zaspokajaniem potrzeb żywieniowych, zdrowotnych, mieszkaniowych, edukacyjnych.
Zdaniem sądu nie ulega wątpliwości, że książki o PHP nie należą do przedmiotów mających na celu zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Poza tym skarżący ma możliwość korzystania z Internetu, czy też innych źródeł informacji (biblioteka, telefon, gazeta), które ułatwiają mu funkcjonowanie w środowisku i aktywne wykorzystanie własnych umiejętności – dodał sąd.
Pomoc społeczna jest przyznawana uznaniowo
Dodatkowo sąd podkreślił, że nawet ustalenie, iż osoba ubiegająca się o świadczenia z pomocy społecznej spełnia kryteria ustawowe, uprawniające ją do świadczeń z pomocy społecznej, nie oznacza, że pomoc taka zostanie jej udzielona. Nawet przy spełnieniu wszystkich ustawowych przesłanek przyznania zasiłku, organ może orzec o odmowie jego przyznania – stwierdził sąd.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA