fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Wirtualne szkolenia BHP

Pracodawca może przez intranet przeprowadzić wstępne szkolenia BHP pracowników, których zatrudnił
Obowiązujące przepisy nie przewidują żadnej szczególnej formy, w jakiej pracodawca powinien przeprowadzić wstępne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo przyjmowanych pracowników. Oznacza to, iż prawo nie zakazuje, by takie szkolenie odbyło się w  formie elektronicznej, na przykład  przez firmowy intranet.
Trzeba pamiętać, że szkolenie powinno zostać przeprowadzone w taki sposób, aby pracownikom rzeczywiście została przekazana odpowiednia wiedza.
Na przykład  instruktaż ogólny dotyczący bezpieczeństwa  i  higieny  pracy powinien  zapoznać uczestników  z podstawowymi zasadami  wynikającymi  z  przepisów  powszechnie obowiązujących  i ze źródeł zakładowego prawa pracy,  a także  z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Oznacza to konieczność indywidualnego dostępu każdego szkolonego do komputera oraz zapewnienia  odpowiedniego czasu dostępu. Nie ulega wątpliwości,  iż takie szkolenie powinno także  zawierać pewne ćwiczenia praktyczne, jak też być interaktywne, to znaczy zapewniać uczestnikom możliwość zadawania pytań oraz  rozwiązywania na bieżąco pojawiających się problemów i wyjaśniania wątpliwości.  Te dwie ostatnie kwestie mogą być w praktyce trudne do zapewnienia w drodze szkolenia  na  odległość.
Są to jednak w istocie tylko kwestie techniczne  i  moim zdaniem, jeśli pracodawca będzie w stanie odpowiednio  je  zorganizować  dla prawidłowego przekazania niezbędnej wiedzy w takiej właśnie formie, to  nie ma przeciwwskazań prawnych do przeprowadzenia takiego szkolenia za pośrednictwem intranetu.
Należy pamiętać, że przeszkolenie  z zasad  BHP  powinno być odpowiednio udokumentowane. Oświadczenie, w którym pracodawca potwierdza, że się ono odbyło, powinno być  zatem sporządzone w formie pisemnej. To oświadczenie  musi być przechowywane  w aktach osobowych pracownika.
Autor jest radcą prawnym w Wojewódka i Wspólnicy Kancelaria Prawa Pracy
Więcej informacji na temat szkoleń BHP
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA