fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 2 lutego 2011

[b]ODZNAKI HONOROWE [/b]
- zmienione rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie odznaki honorowej “Zasłużony dla ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina” [link=http://akty-prawne.rp.pl/dzienniki/du/2011/19/poz.98.htm](DzU nr 19, poz. 98)[/link]
[b]PRAWO CELNE[/b]
- rozporządzenie ministra finansów o wykonywaniu przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów [link=http://akty-prawne.rp.pl/dzienniki/du/2011/23/poz.121.htm](DzU nr 23, poz. 121)[/link] – to rozporządzenie i niżej wymienione weszły w życie z dniem ogłoszenia w Internecie, tj. 2 lutego
[b]CUDZOZIEMCY[/b]
- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, fotografii dołączonych do wniosku oraz wzoru stempla potwierdzającego złożenie wniosku [link=http://akty-prawne.rp.pl/dzienniki/du/2011/23/poz.124.htm](DzU nr 23, poz. 124)[/link]
- kolejne jego rozporządzenie dotyczy wzorów formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich [link=http://akty-prawne.rp.pl/dzienniki/du/2011/23/poz.125.htm](DzU nr 23, poz. 125)[/link]
[b] LEKI [/b]
- rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wykazu leków, które mogą być tratowane jako surowce farmaceutyczne [link=http://akty-prawne.rp.pl/dzienniki/du/2011/23/poz.126.htm](DzU nr 23, poz. 126)[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA